Meta Energiteknik 1, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Meta Energiteknik 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Energiteknik 1. 


Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Meta Energiteknik 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet ger en bred introduktion i ämnet energiteknik med ett tydligt industriellt och naturvetenskapligt perspektiv. Med Meta Energiteknik 1 ges eleverna möjlighet att utveckla en teoretisk grundförståelse för både konventionella och alternativa energisystem inom teknikområdet.

Läromedlet har uppdaterats med fyra nya avsnitt: Transport av elenergi – vårt elnät, Småskalig energiproduktion, Lagring av energi samt Riskhantering och arbetsmiljö. Även övriga kapitel har uppdaterats, breddats och fördjupats för att eleven ska få en inblick i ett modernt energisystem och även förstå gränslandet strax utanför.

Övningar
Till varje avsnitt finns olika slags övningar som hjälper eleven att förstå och arbeta med texten, både på enklare och på en mer utmanande nivå. 

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. 


  • Artikelnr : 40680228