Jörgen Johnsson

Jörgen Johnsson

Jörgen Johnsson är civilingenjör i elektroteknik från Lunds tekniska högskola med kompletterande studier i bl.a. pedagogik, marknadsföring, företagsekonomi och journalistik. Han har skrivit tekniska läromedel sedan 1995, undervisat på gymnasieskolan och arbetat med lärarfortbildning. Som yrkesverksam har han arbetat inom många olika teknikområden; bl.a. inom elektronik-, telekommunikations-, energi- och automationssektorn. Idag jobbar han på ett globalt företag inom industrin med systemförsäljning och affärsutveckling inom bland annat automation-, elkraft- och digitalisering. 

Produkter av Jörgen Johnsson