Navet Branschkunskap, digitalt läromedel, elev, 18 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Navet Branschkunskap är ett digitalt läromedel för kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Kopplat till läromedlet finns också ett tryckt häfte med praktiska delar av övningarna. Det digitala läromedlet innehåller tre huvuddelar:

 • Faktatexter
 • Övningar
 • Självtester


Faktatexten är en uppdaterad, kompletterad, version av Prestanda Branschkunskap. Övningarna baseras oftast på praktiska utbildningsmoment och är alltså inte kopplade till avsnitt i faktatexten. Urvalet av övningar är tolkningar av ämnes- och kursmål, kombinerat med den tradition som finns inom branschen och programmet. Det är övningarna som leder eleven i arbetet att nå de mål som finns i kursen och ämnet.

Övningarna har både en teoretisk och en praktiskt del. Den teoretiska delen gör eleven i det digitala läromedlet. Den praktiska delen av övningen görs i skolans verkstad eller på APL enligt det tryckta häftet Navet Branschkunskap P.

Övningarna i det digitala läromedlet är uppdelade i tre nivåer:

 • Nivå 1 har jämfört med nivå två och tre ett större antal frågor, alla med automatisk rättning.
 • Nivå 2 är ibland delad i två delar: Frågor med automatisk rättning samt frågor med fritextsvar. Det är färre frågor än i nivå 1, men de är lite mer krävande.
 • Nivå 3 har endast fritextfrågor. Få uppgifter som kräver att eleven kan analysera och dra slutsatser.


Alla övningar har ett Självtest. Här får eleven möjlighet att testa sina kunskaper efter att ha gjort en övning. Alla frågor rättas automatiskt. Kunskapstesterna har i princip samma funktion som den fristående produkten FT-test som använts länge på FT-programmet.

Navet Branschkunskap P är ett tryckt häfte som köps separat. Här finns beskrivningar och instruktioner för arbetsuppgiften samt uppföljningsfrågor som leder eleven, samt gör det enklare för dig som lärare att följa upp elevens arbete.

Navet Branschkunskap har en lärarversion med samma innehåll som elevversionen men där du administrerar klassen och kan följa upp alla elevers resultat i övningar och kunskapstester. Här finns också kursprov som utskrivbara pdf:er.

 • Artikelnr : 51100555
Om serien
Navet – läromedel för fordons- och transportprogrammet

Navet

Navet är en läromedelsserie för kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Serien består av digitala läromedel som kan kompletteras med tryckta häften med praktiska övningar.

Navet för kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

 • Digitala läromedel med ett pedagogiskt upplägg. Här finns faktatexter, övningar och självtester.
 • Faktatexterna förklara på ett pedagogiskt sätt den fakta eleverna behöver ha med sig från respektive kurs. I anslutning till texterna finns en mängd filmer inbäddade. 
 • Övningarna är uppdelade i tre nivåer.
 • Till alla övningar finns självtest som ger eleven möjlighet att testa sina kunskaper efter att ha gjort en övning. 
 • I lärarversionerna hittar du dessutom kursprov. 

 

Tre anledningar att testa Navet i din undervisning!

Navet digitala läromedel

I serien finns ett digitalt läromedel per kurs. 

Trycka häften med praktiska övningsuppgifter

Komplettera de digitala läromedlen med tryckta som är lätta att ta med sig ut i verkstaden. I serien finns ett tryckt häfte för respektive kurs. I häftena finns beskrivningar och instruktioner för arbetsuppgiften samt uppföljningsfrågor som leder eleven, samt gör det enklare för dig som lärare att följa upp elevens arbete.