Navet Branschkunskap P

Navet Branschkunskap P

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Med utgångspunkt från ämnes- och kursmålen har vi valt och konstruerat övningar som oftast baseras på praktiska arbetsmoment inom yrkesområdet. Övningarna är en viktig del av arbetet som ska leda till att eleven når ämnes- och kursmålen i kursen Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Varje övning har en teoretisk del och en praktisk del.

Navet Branschkunskap P innehåller den praktiska delen av övningarna i det digitala läromedlet Navet Branschkunskap. Häftet innehåller instruktioner samt frågor eleven ska besvara under det praktiska arbetet.

I det digitala läromedlet finns den teoretiska delen av samma övningar, samt faktatexter och självtester. För att nå målen med övningen bör eleven göra både den teoretiska och den praktiska delen av övningen.

  • Artikelnr : 51102856
  • Sidor : 72
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2019
Om serien
Navet – läromedel för fordons- och transportprogrammet

Navet

Navet är en läromedelsserie för kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Serien består av digitala läromedel som kan kompletteras med tryckta häften med praktiska övningar.

Navet för kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

  • Digitala läromedel med ett pedagogiskt upplägg. Här finns faktatexter, övningar och självtester.
  • Faktatexterna förklara på ett pedagogiskt sätt den fakta eleverna behöver ha med sig från respektive kurs. I anslutning till texterna finns en mängd filmer inbäddade. 
  • Övningarna är uppdelade i tre nivåer.
  • Till alla övningar finns självtest som ger eleven möjlighet att testa sina kunskaper efter att ha gjort en övning. 
  • I lärarversionerna hittar du dessutom kursprov. 

 

Tre anledningar att testa Navet i din undervisning!

Navet digitala läromedel

I serien finns ett digitalt läromedel per kurs. 

Trycka häften med praktiska övningsuppgifter

Komplettera de digitala läromedlen med tryckta som är lätta att ta med sig ut i verkstaden. I serien finns ett tryckt häfte för respektive kurs. I häftena finns beskrivningar och instruktioner för arbetsuppgiften samt uppföljningsfrågor som leder eleven, samt gör det enklare för dig som lärare att följa upp elevens arbete.