Prestanda Branschkunskap, faktabok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prestanda Branschkunskap är en faktabok för fordons- och transportprogrammets kurs Fordons- och transportbranschens villkor. Prestanda BAS 3.0 Fordonsteknik och Prestanda Branschkunskap tillhandahåller gemensamt en faktabank som gott och väl täcker fordon- och transportprogrammets programgemensamma kurser: Fordons- och transportbranschens villkor samt Fordonsteknik introduktion. Läromedlen består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Prestanda Branschkunskap innehåller tolv teman:
FT- branscherna och samhället
Yrken
Fordonsslag
Trafiksäkerhet
Förarutbildning
Användargränssnitt och förarhandbok
Tillsyn, service och besiktning
Anställning och företagande inom FT- branschkunskap
Arbetsmiljö
Yrkesetik och kvalitetsarbete
Entreprenörskap och ekonomi
Fordonsbranscherna och miljön

Läromedlet ger en bred introduktion till olika verksamhetsområden inom fordonsbranscherna och tar upp ämnen som till exempel möjliga yrkesval, arbetsvillkor trafiksäkerhet, fordonsbranschens miljöpåverkan, yrkesetik, entreprenörskap och ekonomi. Läromedlet används med fördel tillsammans med övningsböckerna Prestanda Startblock P och Prestanda Startblock T.

Prestanda Branschkunskap i korthet:
• ger en bred introduktion till olika verksamhetsområden inom fordonsbranscherna
• används med fördel tillsammans med övningsböckerna Prestanda Startblock P och Prestanda Startblock T

  • Artikelnr : 40675064
  • Sidor : 164
  • Upplaga : 1.7
  • Utgivningsår : 2011