New Levels 3 digitalt läromedel, elevlic 6 mån
Prova

New Levels 3 digitalt läromedel, elevlic 6 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
New Levels är en serie basläromedel i grundläggande engelska för vuxna och tonåringar – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Läromedlet riktar sig till elever inom vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla elever som behöver repetera eller tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien består av läromedel för delkurs 1-4 enligt Skolverkets kursplaner för grundläggande nivå. 

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
New Levels 3, digitalt läromedel är avsedd för nationell delkurs 3 samt introduktionsprogrammet, och har kursplanen som utgångspunkt. Via läromedlets fem huvudteman får eleverna utveckla sina språkkunskaper och -färdigheter inom diverse ämnesområden såsom vänskap, livskvalité, hälsa, utbildning, integration, kulturella företeelser, spännande upplevelser, ekonomi, teknik, vetenskap och ambitioner. Läromedlet är skrivet uteslutande på engelska och innehåller aktuella och autentiska texter samt handfasta övningar för att träna reception, produktion, språkriktighet och språkliga strategier. För elever som inte har läst delkurs 2 eller som behöver fräscha upp sina kunskaper inleds läromedlet med ett repetitionsavsnitt där huvudmomenten från delkurs 2 repeteras i ett nytt sammanhang.

Interaktivt och multimodalt
I New Levels 3 finns allt samlat på ett ställe; texter, ljudinspelningar samt en stor mängd interaktiva övningar i bland annat grammatik, vokabulär, hörförståelse och läsförståelse. De många övningarna hjälper eleverna att träna färdigheterna samt att befästa och bygga vidare på de grundläggande kunskaperna.
Med dialekter från världens alla hörn och återkommande rollfigurer som eleverna kan identifiera sig med, behandlas engelska som ett globalt språk. Ett rikligt bildmaterial underlättar inlärning av nya ord, medan unika upptäcktsövningar tar vara på elevernas förkunskaper. Eleverna arbetar även med olika textgenrer i olika sammanhang, och uppmuntras att upptäcka och utnyttja innehåll på internet.

Lärarstöd
Lärarmaterialet i New Levels 3 är fylligt och stöttar dig som lärare i allt från planeringar, genomförande samt bedömning. Det finns kapitelprov på olika nivåer samt ett avslutande prov för delkurs 3.

Personlig lärupplevelse och flexibel struktur
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar.

Flexibelt planeringsverktyg
Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 51104324
New Levels - grundläggande engelska för vuxna och ungdomar

New Levels

New Levels är en läromedelsserie i grundläggande engelska som riktar sig till elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla som behöver tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. Serien består av fyra böcker, en till varje delkurs, samt kompletterande elev- och lärarwebbar. För delkurs 3 och 4 finns dessutom heltäckande digitala läromedel.

Mer om serien