Sprint avancerad, allt-i-ett-bok
Prova

Sprint avancerad, allt-i-ett-bok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns i två nivåer – nybörjare och avancerad. Delar av innehållet utgår från Lgr 11. Sprint består av textbok, övningsbok och lärarhandledning på den första nivån och en allt-i-ett-bok och lärarwebb för den andra nivån.

Tanken med Sprint avancerad, allt-i-ett-bok är att utgå från texter och läsförståelse med diskussion för att på så vis närma sig det skriftliga språket. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna. Boken är uppbyggd kring nio olika teman: Fika, Natur och miljö, Böcker och berättelser, Symboler, Minoriteter, Kärlek, Förebilder, Livsfrågor och Språk. Bilderna kan med fördel även användas till olika typer av återberättande.

Alla texter finns inlästa, du kommer åt dem via www.gleerups.se

Sprint avancerad, allt-i-ett-bok i korthet:
• tydlig temabaserad struktur
• olika textgenrer med läsförståelse samt diskussion i fokus
• skrivträning av olika textgenrer
• grammatiköversikt med tillhörande övningar

 • Artikelnr: 40696830
 • Sidor: 192
 • Upplaga: 1.2
 • Utgivningsår: 2017

Äntligen ett läromedel för Språkintroduktion

Författarna berättar om sina tankar med Sprint
 • Extramaterial
 • Recensioner

  [...] Boken är indelad i nio teman som kan betraktas som allmängiltiga och med stor sannolikhet intressanta för nyanlända. [...] - alla meningsfulla och intressanta ur olika aspekter. Många texttyper är representerade, bl.a. dikter, romanutdrag, tidningsartiklar och bloggar. Det finns uppgifter till varje tema som kan bidra till läs- och skrivutveckling på ett med texten väl integrerat sätt. I slutet finns ett kapitel om språk där viktiga delar lyfts fram, såsom grammatik och språksociologi. Bokens layout är tilltalande med text och foton/bilder som harmonierar och bidrar till förståelse. Sprint avancerad är en lärobok som ligger i tiden och som berör med aktuella och för målgruppen relevanta
  teman.

  Publiceras i BTJ-häftet nr 3, 2018
  Lektör Catarina Economou