Exponent 2a ,2:a upplagan
Prova

Exponent 2a ,2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Exponent är ett läromedel i matematik för gymnasieskolans yrkesprogram. Innehållet är anpassat till ämnesplanen som gäller från höstterminen 2021. Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. 

Exponent 2a kommer här i en ny reviderad upplaga. Boken är anpassad efter gymnasiekursen Matematik 2a och riktar sig till elever som läser yrkesförberedande program.  Här finns många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sex matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen. Återkommande kunskapskontroller i form av tester, övningar och omfattande problem ger eleverna repetition och bra träning inför nationella prov. Här finns en mjuk progression bland övningsuppgifterna. Här finns även gruppaktiviteter, mer tidskrävande utmaningar, gruppuppgifter och reflekterande frågor, som gör det enkelt att variera undervisningen. Antal uppgifter anpassade till karaktärsämnen har utökats. Dessa uppgifter täcker alla delar av kurs 2a till alla tolv program. 

Exponent 2a i korthet: 
• anpassad efter gymnasiekursen Matematik 2a och ämnesplanen som gäller från hösttermin 2021
• tydligare struktur och fler uppgifter anpassade till karaktärsämnen som täcker alla delar av kurs 2a till alla tolv program 
• mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad
• många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sex matematiska förmågorna
• återkommande kunskapskontroller

  • Artikelnr: 51107042
  • Sidor: 304
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2021
Exponent – matematik för gymnasieskolan 

Exponent – matematik för de yrkesförberedande programmen

Exponent är en läromedelsserie i matematik för de yrkesförberedande programmen. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. För varje kurs finns såväl tryckt som digitalt läromedel.

Mer om serien