Exponent 3c, 2:a upplagan
Prova

Exponent 3c, 2:a upplagan

Av , Ing-Mari Gustafsson,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla tio kurser. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. Serien består av tryckta elevböcker, elev- och lärarwebbar samt digitala läromedel.

Exponent 3c innehåller fem teman:
Funktioner och gränsvärden
Derivata
Användning av derivata
Primitiva funktioner och enkla integraler
Trigonometri

Denna andra upplaga har förbättrats på flera punkter utifrån synpunkter från elever och lärare. Även de nya direktiven i ämnesplanen om att använda digitala verktyg har påverkat innehållet. Bokens struktur har förbättrats och antalet övningar på grundläggande nivå har ökats och övningarnas svårighetsgrad har fått tydligare markering.

Läromedlet är anpassat efter gymnasiekursen Matematik 3c och riktar sig till elever som läser NA och TE. Här finns många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna som beskrivs i ämnesplanen. Återkommande kunskapskontroller i form av tester, övingar och omfattande problem ger eleverna repetition och bra träning inför nateionella prov.

Exponent 3c i korthet:
• anpassad efter gymnasiekursen Matematik 3c med nya avsnitt som behandlar digitala hjälpmedel och programmering, som gäller från hösten 2018
• tydliga struktur och fler uppgifter på grundläggande nivå ger en lugnare progression för eleven jämfört med upplaga 1
• övningarna har tydlig svårighetsgradering vilket underlättar för eleven vid val av övningar
• många olika uppgiftstyper som är kategoriserade efter de sju matematiska förmågorna
• återkommande kunskapskontroller

Obs! Detta läromedel är inte anpassat efter de ämnes- och kursplaner som gäller från den 1 juli 2021. 

 

 • Artikelnr: 51101217
 • Sidor: 280
 • Upplaga: 2.1
 • Utgivningsår: 2018
 • Extramaterial

  Från och med hösten 2018 ingår programmering som ett obligatoriskt inslag i läroplanen för både grundskolan och gymnasiet. Här hittar du material för att lösa matematiska problem med hjälp av programmering. 

  Programmering och matematisk problemlösning – exempel Programmering och matematisk problemlösning – övningar

 • Recensioner

  [...] Boken är mycket välstrukturerad och trevligt upplagd. Varje kapitel inleds med teorigenomgång som varvas med många lösta exempel och övningar av olika svårighetsgrad. Sist i varje kapitel finns tester, blandade övningar samt en sammanfattning. Till övningarna finns facit med svar och tips eller utförliga lösningar.  [...] Figurer och bilder är utmärkta och exemplen är trevliga vilket gör boken lättläst och stimulerande. Den är lämpad såväl för lärarledd undervisning som för självstudier. I denna upplaga har bl.a. tillkommit avsnitt om digitala hjälpmedel och programmering samt fler uppgifter på grundläggande nivå.

  Publicerad i BTJ-häftet nr 6, 2019.
  Lektör Michaël Norberg

Exponent – matematik för gymnasieskolan 

Exponent – matematik för de yrkesförberedande programmen

Exponent är en läromedelsserie i matematik för de yrkesförberedande programmen. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. För varje kurs finns såväl tryckt som digitalt läromedel.

Mer om serien