Möt historien 50p, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. 

Möt historien 50p, elevbok är avsedd för kursen Historia 1a1 och riktar sig till elever som läser på gymnasieskolans yrkesförberedande program. Här står de stora utvecklingslinjerna och de viktigaste brytpunkterna i fokus, ackompanjerat av ett rikt bildmaterial.

Läromedlets första avsnitt behandlar översiktligt alternativa epokindelningar, källkritikens grunder och hur historia använts både förr och nu. Sedan följer en kronologisk översikt av den tidiga historien fram till början av 1800-talet. Med ett berättande och lättläst språk presenteras historien i fem kronologiska och tematiks kapitel. Det är sammanhängande – men samtidigt fristående – berättelser som ger en tydlig överblick över hur utvecklingen gått till inom respektive tema. Detta upplägg innebär att det är möjligt att på ett enkelt sätt välja bort något kapitel utan att den röda tråden, eller kronologin, går förlorad. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källkritik och historiebruk.

Möt historien 50p, elevbok i korthet:
• riktar sig främst till de elever som läser historia på gymnasieskolans yrkesförberedande program
• fokuserar på de stora utvecklingslinjerna och de viktiga brytpunkterna
• berättande och lättläst språk
• avsnitten avslutas med instuderingsfrågor, diskussionsuppgifter samt övningar i källkritik och historiebruk

 • Artikelnr: 40678454
 • Sidor: 224
 • Upplaga: 1.6
 • Utgivningsår: 2014
Om serien
Möt historien – historia för gymnasium och vuxenutbildning

Möt historien

Möt historien är en läromedelsserie i historia för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns läromedel för kurserna 1a1 och 1b. Fokus ligger på att genom historien försöka förklara dagens värld och genusperspektivet har en mycket framträdande roll. Serien består av tryckta och digitala läromedel.

Möt historien för kurserna Historia 1a1 och 1b

 • Förklarar dagens värld genom att belysa relevanta historiska problem  
 • Fokuserar på de stora utvecklingslinjerna och de viktiga brytpunkterna
 • Med berättande, lättlästa texter och rikt bildmaterial
 • Övningar med historiska problemställningar inklusive källkritik och historiebruk, finns insprängda i alla avsnitt
 • Avsnitten avslutas med instuderingsfrågor och diskussions- och fördjupningsuppgifter som hjälper eleverna att tillgodogöra sig innehållet

För dig som vill arbeta digitalt!

Möt historien digitala läromedel innehåller en mängd extramaterial som underlättar både undervisning och inlärning. 

Elevversionen innehåller:

 • Rikt bildmaterial
 • Interaktiva tester efter varje avsnitt
 • Sammanfattningar i text och bild
 • Film- och ljudklipp från olika arkiv
 • Korta filmer där författaren berättar om spännande händelser och äkta människor i historien 
 • Interaktiva tidslinjer och kartor 
 • Historia i nuet – aktuella fördjupningstexter med kopplingar mellan nu och då 

Lärarversionen innehåller dessutom:

 • Facit och ytterligare arbetsuppgifter
 • Kommentarer till övningarna 
 • Inspirerande förslag på lektionsuppstarter av de olika epokerna
 • Möjlighet att bygga ut läromedlet med egna länkar, texter och uppgifter samt möjlighet att dela dessa med dina elever