Naturligtvis Naturkunskap 1b, elevbok
Prova

Naturligtvis Naturkunskap 1b, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Naturligtvis är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande i frågor med naturvetenskaplig anknytning. Med relevant fakta och stor variation av övningar får eleven goda förutsättningar till att utveckla sina kunskaper.

Naturligtvis Naturkunskap 1b, elevbok
är ett aktuellt läromedel utifrån ämnesplanens centrala innehåll för kursen Naturkunskap 1b. Läromedlets kapitel är uppdelade i ett antal avsnitt och inför varje avsnitt finns diskussionsfrågor som inledande aktivitet. Avsnitten avlutas med kontrollfrågor så att dina elever kan stämma av vad de kan. Sist i ett område finns dessutom frågor där eleven får utveckla sina kunskaper och ta ställning till aktuella samhällsfrågor med naturvetenskaplig anknytning.

Läromedlet har rikligt bildmaterial som väcker intresse och tydliggör för eleven. Innehållet är framtaget med fokus på aktuell och relevant fakta gällande naturkunskap. Med flertalet “Fördjupningar” och “Historik” får du möjlighet till att anpassa och utveckla innehållet i undervisningen.

Naturligtvis Naturkunskap i korthet:
• ett aktuellt läromedel som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande till frågor med naturvetenskaplig anknytning
• utvecklande innehåll för eleven med rikligt antal uppgifter i stor variation som stöd för inlärningen
• innehåller fördjupningar för möjlighet till att anpassa och utveckla innehållet i undervisningen


 • Artikelnr: 51106540
 • Sidor: 280
 • Upplaga: 1.3
 • Utgivningsår: 2021
 • Recensioner

  Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2021
  Lektör Bengt Magnusson Björksten

  [...] Texten, som är väl anpassad till dagens gymnasieelever, är faktamässigt genomarbetad, engagerande och leder till diskussioner och egna ställningstaganden. Den kompletteras med rikligt av bilder och illustrationer, vilka underlättar förståelsen. Testa dig själv- och diskussionsfrågor ger eleven möjlighet att träna på att utveckla sina kunskaper och ta ställning till aktuella samhällsfrågor. Sist i boken finns facit till frågorna. Det är lätt att hitta rätt med hjälp av den tydliga innehållsförteckningen och ett avslutande register. Innehållet är väl anpassat till ämnesplanens centrala innehåll för kursen Naturkunskap 1b. [...] 

  Helhetsbetyg: 4/5

Naturligtvis – naturkunskap för gymnasieskolan

Naturligtvis

Naturligtvis är ett basläromedel i naturkunskap för gymnasieskolan som ger stort utrymme till diskussioner och egna ställningstagande i frågor med naturvetenskaplig anknytning.

Mer om serien