En människa, tusen världar, 2:a upplagan

En människa, tusen världar, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

En människa, tusen världar är ett läromedel i religionskunskap för högskoleförberedande program. Det är ett material som lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Som pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.

En människa, tusen världar är ett komplett material för kursen Religionskunskap 1. Människosynen står i centrum, liksom identitets- och samtidsfrågor. Läromedlet beskriver relationen mellan tro och vetenskap ur ett historiskt och nutida perspektiv. De etiska modellerna presenteras, problematiseras och tillämpas på religiösa och icke-religiösa livsåskådningar. Författaren beskriver världsreligionerna utifrån historia, trosföreställningar och samhälle, och jämför mellan dem.

Den andra upplagan av läromedlet är uppdaterad med tillägg och omarbetningar. Här finns också två nya avsnitt om sekulär humanism och sekulär feminism.

Med En människa, tusen världar får du ett gediget och genomarbetat material som du kan luta dig mot i undervisningen. 

Materialet passar dig som:
-    undervisar på ett högskoleförberedande program
-    vill ha ett modernt läromedel för Religionskunskap 1
-    vill fokusera på samtidsfrågor, människosyn och identitet
-    vill ha ett läromedel som kopplar genomgångar och övningar till kursens centrala innehåll
-    vill känna dig trygg med att materialet täcker in hela kursinnehållet
 

  • Artikelnr : 51107240
  • Sidor : 368
  • Upplaga : 2.2
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 16, 2022  
Lektör Anni Martinsdottir

Nytt för denna upplaga är, utöver omarbetningar och tillägg, kapitlen om sekulär humanism och feminism, vilka motiveras med att de är viktiga livsåskådningar i en alltmer sekulär samtid. Störst fokus ligger dock på världsreligionerna. I slutet av boken beskrivs och jämförs olika riter som återkommer i de flesta åskådningar, vilket påvisar likheterna mellan vad vi människor går igenom i livet, oavsett religion. Bokens språk är ledigt och lättillgängligt, med få bisatser och ett direkt tilltal. Författaren Robert Tuveson är själv lärare i religionskunskap och ger konkreta exempel och förklarar viktiga begrepp. Det finns även en förteckning med svåra ord i slutet av boken. Därför passar den även elever med exempelvis annat modersmål eller läs-och skrivsvårigheter. Strukturen är tydlig, med konkreta rubriker och underrubriker som underlättar läsandet, och layouten är luftig. Relevanta foton illustrerar. I slutet av varje kapitel finns ett stort antal fakta- och diskussionsfrågor. Detta i kombination med det matiga innehållet gör boken till ett heltäckande läromedel. [...] 

Helhetsbetyg: 5/5