En människa, tusen världar, digitalt läromedel, elev, 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

En människa, tusen världar är ett heltäckande digitalt läromedel i religionskunskap för elever som går på något av de högskoleförberedande programmen.


Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
En människa, tusen världar lyfter diskussionen, livsfrågorna och samtiden. Läromedlet pekar på mångfalden, ökar förståelsen och fördjupar kunskaperna. Detta är ett modernt läromedel, förankrat i omvärlden och nutiden. Människan är en enda, men världarna är tusen.

Interaktivt och multimodalt 
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. I En människa, tusen världar finns fördjupningsuppgifter kopplade till youtube-filmer.

Tester och övningar 
Här finns gott om självrättande repetitionsfrågor av flervalskaraktär som utmanar eleverna och får dem att reflektera kring vad de lärt sig.

Lärarstöd 
Lärarversionen innehåller större extraövningar som tränar specifika delar ur det centrala innehållet. Här finns även tips på hemsidor, böcker och filmer som är lämpliga för fördjupning och diskussioner, och en lärarhandledning som vägleder dig genom kursen och visar hur du kan arbeta med materialet utifrån det centrala innehållet i ämnesplanen.

Personlig lärupplevelse 
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
I En människa, tusen världar har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40690319

Digitala läromedel underlättar undervisningen i religionskunskap

Följ med till Solna gymnasium