Arena 50p, elevbok, 2:a upplagan
Prova

Arena 50p, elevbok, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och heltäckande digitala läromedel.

Arena 50p, elevbok innehåller åtta teman:
Demokrati och media
Sveriges statsskick
Europeiska unionen
Internationell politik
Individen i samhället
Välfärden och vardagen
Arbetsmarknaden
Metod och källor

Läromedlet är anpassat efter gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1 och riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen. Här presenteras kursens innehåll på ett tydligt och strukturerat sätt. I läromedlet finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor.

I denna andra upplaga har språket arbetats om och blivit mer lättillgängligt. Fler och kortare arbetsuppgifter har tillkommit. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning och med uppgifter som konkretiserar och repeterar innehållet.

Arena 50p, elevbok i korthet:
• riktar sig till elever som läser Samhällskunskap 1a1 på något av de yrkesförberedande programmen
• tydligt och strukturerat läromedel
• texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor

 • Artikelnr: 51100678
 • Sidor: 176
 • Upplaga: 2.4
 • Utgivningsår: 2018
 • Recensioner

  [...] Boken tar upp dom viktigaste nationella och internationella samhällsfrågorna. Den innehåller faktarutor, checklistor och arbetsuppgifter att jobba vidare med. Boken bygger mycket på konkreta exempel. Språket är enkelt och layouten lättöverskådlig. Detta är en andra upplaga. Den förra kom ut 2011. Den nya upplagan är uppdaterad fram till 2018 och innehåller nya fakta och arbetsuppgifter. Det gör att tidigare upplagor bör bytas ut. Boken har kartor, många bilder och grafiska förstärkningar. Den finns även som digitalt läromedel. Lars-Olof Karlsson är gymnasielärare och har tidigare arbetat med läroböcker.

  Publicerat i BTJ-häftet nr 4, 2019
  Lektör Kent Lidman

Arena - Samhällskunskap för gymnasieskolan

Arena samhällskunskap

Arena är en heltäckande läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasiet. Serien har en tydlig struktur och ett klassiskt upplägg. Spännande fördjupningar och ett omsorgsfullt bildval väcker intresse och lust för samhällskunskapen. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien