Arena 123, elevbok, 3:e uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Arena är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Läromedlet uppdateras kraftigt varje år.

Arena 123, elevbok riktar sig till elever som läser gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 på något av de studieförberedande programmen. Här finns basen till din undervisning – texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor. Texterna bjuder ofta på historiska perspektiv och ger en stabil grund för vidare studier. Läromedlet förbereder eleverna väl för samhällsvetenskapliga studier på universitetsnivå. 

I den nya upplagan från 2021 har texterna om nationalekonomiska teorier utvecklats. Kapitlet om media har omarbetats, klimatfrågan och digitaliseringen av samhället har fått ta större plats. Begrepp, teorier och modeller har lyfts fram tydligare i text och illustrationer.

Läromedel i samhällskunskap ska vara aktuella och uppdaterade. Under somrarna passar vi på Gleerups därför på att uppdatera innehållet i Arena 123, elevbok och trycka nya läromedel så att du och dina elever får tillgång till aktuellt innehåll. 

Arena 123, elevbok i korthet:
• anpassad efter gymnasiekurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3 och riktar sig till elever som läser på något av de studieförberedande programmen
• texter och uppgifter som sätter igång både diskussion och reflektion kring samhällsfrågor
• ger en stabil grund för vidare studier.

 • Artikelnr : 51105543
 • Sidor : 496
 • Upplaga : 3.5
 • Utgivningsår : 2021
Om serien
Arena – samhällskunskap för gymnasium och vuxenutbildning

Arena – Samhällskunskap

Arena är en heltäckande läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasium och vuxenutbildning. Serien har en tydlig struktur och ett klassiskt upplägg och består av tryckta och digitala läromedel. Spännande fördjupningar och ett omsorgsfullt bildval väcker intresse och lust för samhällskunskapen.

Arena för kurserna Samhällskunskap 1-3, Internationell ekonomi och Internationella relationer:

 • Tydligt och strukturerat innehåll med klassiskt upplägg
 • Omsorgsfullt urval av bilder som konkretiserar och levandegör innehållet
 • Presenterar en mängd modeller och teorier
 • Med en rad spännande fördjupningar väcks elevernas intresse för ämnet
 • Ger eleverna verktyg för att självständigt kunna reflektera över fakta och värderingar
 • Aktuellt och tidlöst innehåll

Samhällskunskap 1a1
Läs mer och bläddra i smakprov

Samhällskunskap 1-3
Läs mer och bläddra i smakprov

Internationell ekonomi
Läs mer och bläddra i smakprov

Internationella relationer
Läs mer och bläddra i smakprov

För dig som vill arbeta digitalt!

Arena digitala läromedel är heltäckande läromedel som ger både dig och dina elever tillgång till en mängd smarta funktioner, stöd och gott om extramaterial. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck själv!

 • Självrättande övningar och tester som hjälper eleverna att tillgodogöra sig innehåller på ett ypperligt sätt
 • Korta teorigenomgångar som med hjälp av ljud och bild förklarar centrala avsnitt
 • Extraövningar inklusive källtexter
 • Månadens Arena – en aktuell fördjupning med texter och uppgifter
 • Nyhetskryss varje vecka

Samhällskunskap 1a1
Läs mer och prova

Samhällskunskap 1-3
Läs mer och prova

Internationell ekonomi
Läs mer och prova

Internationella relationer
Läs mer och prova

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2021
Lektör Anders Weidung

[...] I denna tredje upplaga har innehållet förts fram till innevarande år beträffande bl.a. faktauppgifter och statistik, samt utökats med avsnitt kring hållbar utveckling m.m. Innehållet är omfattande och boken är mycket gedigen och välgjord, såväl kunskapsmässigt som pedagogiskt inom alla de 19 kapitlen. Ett stort antal välvalda tabeller och färgbilder, välgjorda diagram, faktarutor, kartor m.m. underlättar inlärningen. Lars-Olof Karlsson, själv gymnasielärare i ämnet, har inom alla kursdelar på ett mycket klart och överskådligt sätt tagit fram, betonat och föredömligt illustrerat huvudpunkter, huvudtankar och grundläggande principer, och varje kapitel avslutas med välformulerade frågor för instudering och diskussion. Framställningen har många intressanta faktarutor och varje kapitel har avslutningsvis en välvald aktuell samhällsdebattfråga. Ämnesplanens riktlinjer följs på ett tillförlitligt sätt. [...] 

Helhetsbetyg: 4/5