Arena Internationella relationer, digital, lärarlic, 12 mån
Prova

Arena Internationella relationer, digital, lärarlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Arena Internationella relationer är ett heltäckande digitalt läromedel som vänder sig till elever som läser gymnasiekursen Internationella relationer.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Arena Internationella relationer får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Det behandlar områden som aktörer på den internationella arenan, ger en historisk genomgång kring hur internationella relationer har utvecklats, beskriver olika statsvetenskapliga perspektiv samt behandlar svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Läromedlet bjuder in till diskussioner och har gott om fördjupande frågeställningar och uppgifter.

Interaktivt och multimodalt
Bilder ger ett bra stöd i inlärningen. Aktuella texter varvas med diagram, kartor och fotografier som kan användas för inledande diskussioner. 

Tester och övningar
Självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Arena Internationella relationer innehåller ett fylligt lärarmaterial med ytterligare övningar samt facit till uppgifterna. I resultatvisningen kan du enkelt följa upp resultaten för varje elev.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Arena Internationella relationer har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr: 40687692
Arena - Samhällskunskap för gymnasieskolan

Arena samhällskunskap

Arena är en heltäckande läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasiet. Serien har en tydlig struktur och ett klassiskt upplägg. Spännande fördjupningar och ett omsorgsfullt bildval väcker intresse och lust för samhällskunskapen. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien