Metafor 1, digital, elevlic, 12 mån
Prova

Metafor 1, digital, elevlic, 12 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Metafor 1 är ett heltäckande läromedel i Svenska 1 för gymnasieskolan som tydligt utgår från ämnesplanen i svenska.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Metafor 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här får eleverna läsa olika texter, ta del av hur texttyper byggs upp men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen.

Interaktivt och multimodalt
De många bilderna och interaktiva övningarna ger eleverna ett bra stöd i inlärningen.

Tester och övningar
Här finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons-och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevens arbete, och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete. I läromedlet står läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla.

Lärarstöd
Metafor 1 innehåller ett lärarmaterial som ger tips och råd kring hur du kan arbeta med materialet och täcka in målen ur ämnesplanen.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Metafor 1 har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr: 40695635
Metafor - läromedel i svenska för gymnasieskolan

Metafor - med läsning i fokus

Metafor är en serie heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. Serien består av tryckta och digitala läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Mer om serien