Metafor 3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Metafor är ett heltäckande läromedel i svenska för gymnasieskolan. I serien finns både tryckta och heltäckande digitala läromedel.

Metafor 3 täcker kursen Svenska 3. I läromedlet är läsning och text i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp, men också hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen. I varje avsnitt finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevernas arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete. De olika avsnitten utgår från ämnesplanen i svenska, så att både du som lärare och dina elever vet vad som tränas och vad målet är.

Metafor 3 i korthet:
* läsning och text i fokus
* tydliga stödstrukturer som gynnar alla
* med mallar, guider, kamratrespons och självskattning
* tydlig guide i olika steg till att själv skriva en vetenskaplig text
* täcker kursen Svenska 3, tydliggör vad som tränas och vad målet är

  • Artikelnr: 51104836
  • Sidor: 144
  • Upplaga: 1.2
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Metafor – svenska för gymnasium och vuxenutbildning

Metafor – Svenska

Metafor är en serie heltäckande läromedel i svenska för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns tryckta och digitala läromedel för kurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning.

Metafor för Svenska 1, 2 och 3

  • Innehåller tydliga stödstrukturer som gynnar alla elever
  • Läs- och skrivmallar samt guider fungerar utmärkt som stöd för elevernas arbete och som repetition efter varje moment
  • Kamratrespons- och själskattningsformulär tränar förmågan att granska eget och andras arbete
  • De olika avsnitten utgår från ämnesplanen, så att både du och dina elever vet vad som tränas och vilka målen är

För dig som vill arbeta med tryckta läromedel!

I serien finns ett tryckt läromedel per kurs. Önskar du tillhörande lärarmaterial hittar du detta i lärarversionerna av de digitala läromedlen. Lärarmaterialet innehåller tips och råd kring hur du kan arbeta med materialet och täcka in målen i ämnesplanen.

För dig som vill arbeta digitalt!

Metafor digitala läromedel är heltäckande läromedel för kurserna Svenska 1, 2 och 3. Här varvas texter med en rad smarta funktioner, en mängd bilder och interaktiva övningar som ger eleverna ett bra stöd i inlärningen. Lärarversionerna innehåller dessutom tips och råd kring hur du kan arbeta med materialet och täcka in målen i ämnesplanen och ger utökad funktionalitet. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck mer! 

Författaren till Metafor, Jenny Edvardsson, har bland annat tilldelats Svenska Akademins svensklärarpris 2017. Ett pris som tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen.

 

Tre anledningar att testa Metafor i din undervisning!

Gästskribent Jenny Edvardsson:

Så håller du digitala novellsamtal på distans

Jenny Edvardsson, gymnasielärare och författare till det populära läromedlet Metafor, ger konkreta tips för din distansundervisning. Här beskriver hon en metod för digitala novellsamtal.

Föreläsning

Hur får man elever att själva föra samtal kring litteratur?

Jenny Edvardsson beskrev vid en föreläsning på Skolforum hur hon lägger upp boksamtal med elever.