Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson arbetar som gymnasielärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad. Hon driver också en populär blogg om undervisning. 2015 tilldelades Jenny Amy-priset av Myndigheten för tillgängliga medier för sitt inkluderande arbete och samma år var Jenny en av tre finalister i Guldäpplet, ett lärarpris som tilldelas lärare som förnyat sitt lärande med hjälp av digital teknik. Hon har dessutom fått Svenska Akademiens svensklärarpris 2017. Priset tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. 

Produkter av Jenny Edvardsson