Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson är gymnasielärare i svenska och historia och arbetar idag på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. Hon har tilldelats Svenska Akademiens svensklärarpris 2017 för att genom sin gärning stimulera intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. 
 

Produkter av Jenny Edvardsson