Metafor 2
Prova

Metafor 2

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Metafor är ett heltäckande läromedel i svenska för gymnasieskolan. I serien finns som både tryckta och heltäckande digitala läromedel.

Metafor 2 täcker kursen Svenska 2. Läromedlet går igenom den västerländska litteraturhistoriens epoker på ett levande och tydligt sätt, med fokus på texter och författare. Läsning och läsförståelse står i centrum och eleverna får tydliga och användbara redskap för textanalys. Kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning fördjupas. Läromedlet behandlar även de nordiska språken, språkförhållanden i Sverige och grammatik. Textbegreppet är vidgat och innefattar även film, serier och musik. Elevernas digitala kompetens tränas och utvecklas genom flera av läromedlets uppgifter.

Det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Läromedlet innehåller läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevernas arbete och som repetition efter varje moment. Kamratresponsen och självskattningen tränar förmågan att granska eget och andras arbete. De olika avsnitten utgår ifrån ämnesplanen i svenska, så att både du som lärare och dina elever vet vad som tränas och vad målet är.

Metafor 2 i korthet:
• litteraturhistoria och läsning i fokus
• innehåller välvalda skönlitterära texter
• tydliga stödstrukturer som gynnar alla
• med mallar, typtexter, kamratrespons och självskattning
• täcker kursen Svenska 2, tydliggör vad som tränas och vad målet är 

  • Artikelnr: 40697455
  • Sidor: 416
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2018
Metafor - läromedel i svenska för gymnasieskolan

Metafor - med läsning i fokus

Metafor är en serie heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. Serien består av tryckta och digitala läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Mer om serien