Metafor 3, digital elevlic, 6 mån
Prova

Metafor 3, digital elevlic, 6 mån

Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Metafor 3 är ett heltäckande läromedel i Svenska 3 för gymnasiet som tydligt utgår från ämnesplanen i svenska.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet

Med Metafor 3 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här får eleverna läsa texter, ta del av hur texttyper byggs upp samt hur olika strategier och samtalsmodeller kan användas för att fördjupa förståelsen.

Interaktivt och multimodalt
Bilderna och de interaktiva övningarna ger eleverna ett bra stöd i inlärningen.

Tester och övningar
Här finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons-och självskattningsformulär. Guiderna och mallarna fungerar utmärkt som stöd för elevens arbete och som repetition efter varje moment. Kamratrespons och självskattning tränar förmågan att granska eget och andras arbete. Läsning och text står i fokus och det finns tydliga stödstrukturer.

Lärarstöd
Lärarmaterialet ger tips om hur du kan arbeta med Metafor 3 och täcka in målen ur ämnesplanen.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek kan varieras. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering

Du kan enkelt anpassa innehållet i Metafor 3 genom att välja de avsnitt du vill använda och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

Flexibelt planeringsverktyg
Du som lärare kan enkelt skapa planeringar direkt i dina digitala läromedel genom att kombinera innehåll från ett eller flera läromedel med länkar till eget och externt material. Du kan dela dina planeringar till både elever och kollegor, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 51107028
Metafor - läromedel i svenska för gymnasieskolan

Metafor - med läsning i fokus

Metafor är en serie heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1, 2 och 3. Här finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla: lässtrategier, skrivmallar, kamratrespons och självskattning. Serien består av tryckta och digitala läromedel, välj det som passar dig och dina elever bäst!

Mer om serien