Läs dig stark! 15-pack

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Läs dig stark! är ett bredvidmaterial i svenska som stöttar elevernas lästräning. Här finns strategier för studieteknik, skönlitterär läsning, läsning av faktatexter och läsning av digitala texter.
 

I Läs dig stark! får eleverna öva sig stegvis på olika lässtrategier och genom tydliga uppgifter. Här finns repetitiva och roliga uppgifter som är direkt kopplade till de olika strategierna för läsning och studieteknik. I uppgifterna tränar eleverna på sin förmåga att översiktsläsa, skumläsa, läsa högt och skapa tankekartor och modeller. Uppgifterna går att arbeta med enskilt lika väl som i par eller som utgångspunkt för en gemensam genomgång.
 

Läs dig stark:
•    stöttar och uppmuntrar eleverna att öva sig på olika lässtrategier 
•    lotsar eleverna genom lässtrategierna steg för steg och genom praktiska övningar
•    ger eleverna många tabeller och modeller för hur de kan ta till sig texter av olika typer

  • Artikelnr: 51109794
  • Sidor: 80
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2023