Ergonomi, digitalt läromedel, elev, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ergonomi är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Ergonomi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här finns ett tydligt upplägg där varje avsnitt motsvarar en eller flera punkter ur kursens centrala innehåll. Språket är tillgängligt och vänder sig till eleven för att förklara och engagera. Aktivt lärande uppmuntras genom instuderingsfrågor, sammanfattning, reflektionsfrågor och fallbeskrivningar. Här behandlas områden som ergonomiska verktyg, riskbedömning, god arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden samt hur man arbetar på ett tekniskt säkert sätt och hur ergonomikan användas för att stärka både vårdtagare och personal.

Interaktivt och multimodalt
Här varvas textavsnitten med länkar och bildspel som gör innehållet levande och intressant.

Tester och övningar
Självrättande tester och övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Via lärarversionen av Ergonomi får du tillgång till allt som finns i elevversionen och lärarmaterial i form av digitala presentationer, extrauppgifter och lektionsförslag. Lärarversionen ger dessutom utökad funktionalitet som underlättar din undervisning.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Ergonomi täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 51100418