Sara Eweson

Sara Eweson

Sara Eweson är legitimerad sjuksköterska och legitimerad yrkeslärare inom vård- och omsorg. Hon har arbetat många år inom akutsjukvården som sjuksköterska. Som vårdlärare på Vård- och omsorgsprogrammet har hon varit verksam både inom ungdomsgymnasie och vuxenutbildning. Sara arbetar nu som klinisk lärare på ett kliniskt träningscenter inom hälso- och sjukvården.

Produkter av Sara Eweson