Sara Eweson

Sara Eweson

Sara Eweson är legitimerad specialistsjuksköterska inom akutsjukvård och yrkeslärare inom vård och omsorg. Hon har varit verksam inom både ungdomsgymnasium, vuxenutbildning och kliniskt träningscenter.

Produkter av Sara Eweson

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Produkter av', items: [ { item_id: '948667', item_name: 'Räddningsmedicin, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 982.00, quantity: 1, index: 0 }, { item_id: '948665', item_name: 'Räddningsmedicin, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 359.00, quantity: 1, index: 1 }, { item_id: '954296', item_name: 'Räddningsmedicin, digital, lärarlicens, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 2 }, { item_id: '954293', item_name: 'Räddningsmedicin, digital, elevlicens, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 3 }, { item_id: '240703', item_name: 'Grundläggande vård och omsorg, digitalt, elevlic 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 4 }, { item_id: '240704', item_name: 'Grundläggande vård och omsorg, digitalt, elevlic 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 5 }, { item_id: '240705', item_name: 'Grundläggande vård och omsorg, digitalt, lärarlic 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 320.00, quantity: 1, index: 6 }, { item_id: '164308', item_name: 'Grundläggande vård och omsorg, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 7 }, { item_id: '164307', item_name: 'Grundläggande vård och omsorg, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 375.00, quantity: 1, index: 8 }, { item_id: '9539', item_name: 'Ergonomi, digital, elevlic, 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 9 }, { item_id: '9540', item_name: 'Ergonomi, digital, elevlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 148.00, quantity: 1, index: 10 }, { item_id: '9541', item_name: 'Ergonomi, digital, lärarlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 320.00, quantity: 1, index: 11 }, { item_id: '9543', item_name: 'Ergonomi, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 12 }, { item_id: '9542', item_name: 'Ergonomi, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 13 }, { item_id: '9330', item_name: 'Vårdpedagogik och handledning, digital, elevlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 14 }, { item_id: '9329', item_name: 'Vårdpedagogik och handledning, digital, elevlic, 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 15 }, { item_id: '9331', item_name: 'Vårdpedagogik och handledning, digital, lärarlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 331.00, quantity: 1, index: 16 }, { item_id: '9317', item_name: 'Vårdpedagogik och handledning, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 17 }, { item_id: '9315', item_name: 'Vårdpedagogik och handledning, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 18 }, ] });