Vårdpedagogik och handledning, elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vårdpedagogik och handledning är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Vårdpedagogik och handledning innehåller åtta teman:
Kunskap och kompetens
Kommunikation
Samtalssituationen
Rollen som pedagog och handledare
Handledningsprocessen
Pedagogiska metoder
Lärande- och bedömningssamtal
Kvalitetsarbete

Läromedlet beskriver den pedagogiska roll som vårdpersonal kan ha och vilken plats kommunikation, motivation, lärande, handledning och bedömning kan ha inom vården. Läromedlet beskriver även hur vårdpedagogik och handledning kan användas i relation till både vårdtagare, kollegor och omgivning. Här behandlas frågor som:
• Hur kan man anpassa sin kommunikation efter olika situationer?
• Hur lär man sig något och hur kan man använda den kunskapen inom vården?
• Vilka sätt finns det att motivera en vårdtagare eller kollega?
• Vad innebär handledningsprocessen och rollen som handledare?

Läromedlet följer kursens centrala innehåll och varje avsnitt har en engagerande inledning samt sammanfattning och instuderingsfrågor. Eleverna uppmuntras till reflektion och diskussion under varje kapitel. De uppmanas att fundera kring och föreställa sig hur de kan använda sin kunskap. På det sättet blir pedagogiken och handledningen ett verktyg att ta med sig för att aktivt använda i vårdyrket.

Vårdpedagogik och handledning i korthet:
• följer kursens centrala innehåll och varje kapitel har en engagerande inledning samt sammanfattning och instuderingsfrågor
• uppmuntrar till reflektion och diskussion under varje kapitel

  • Artikelnr : 40695918
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2017
Recensioner

[...] Vårdpedagogik och handledning är indelad i två delar där den första behandlar mötet mellan undersköterska och patient eller brukare. Den andra delen tar i huvudsak upp handledning, både att få handledning och att själv vara handledare efter ett tag i yrket. Även olika modeller för kvalitetsarbete beskrivs. Det är en bra introduktion till ämnen som konflikthantering, planering av samtal, motiverande samtal, kroppsspråk och många andra ämnen som berör kommunikationen mellan yrkespersonen och mottagaren av vården/omsorgen, samt mellan olika yrkeskategorier. Boken innehåller en hel del färgfotografier, har ett praktiskt anslag och ett lättillgängligt språk samt är lätt att orientera sig i tack vare att såväl innehållsförteckningen som layouten är tydlig.

BTJ-häfte nr 21, 2017, Erika Storme Martinger