New Levels - grundläggande engelska för vuxna och ungdomar

New Levels

New Levels är en läromedelsserie i grundläggande engelska – skriven för dagens elever, med avstamp i dagens samhälle. Serien riktar sig till elever på grundläggande vuxenutbildning och gymnasiets introduktionsprogram, samt till alla som behöver tillgodogöra sig grundläggande kunskaper i engelska. New Levels består av fyra böcker, en till varje delkurs, samt kompletterande elev- och lärarwebbar.

New Levels för de fyra delkurserna i grundläggande engelska

  • Allt innehåll är på engelska – eleverna förutsätts inte kunna någon svenska
  • Har ett rikt bildmaterial som underlättar inlärningen av nya ord
  • Med inledande repetitionskapitel i böckerna för delkurs 2, 3 och 4 – det går alldeles utmärkt att börja med New Levels oavsett vilken delkurs eleverna startar på 
  • Innehåller prov i fyra delar (Listening, Speaking, Reading, Writing) till varje delkurs – tidsbesparande och smidigt, då de har med samma upplägg som ämnesproven/de nationella proven förbereder de dessutom dina elever för dessa på ett ypperligt sätt
  • Ger stora möjligheter till individualisering, via olika ingångar till språket och anpassningsbara ordlistor
  • Unika upptäcktsövningar tar vara på elevernas förkunskaper
  • Aktuella texter och teman ger intressanta utgångspunkter för diskussion och övrigt arbete med språket
  • Eleverna jobbar med språkliga strategier, textgenrer och textkonstruktion samt uppmuntras att upptäcka och utnyttja innehåll på nätet

Kompletterande webbar

Elev- och lärarwebbar är komplement till de tryckta böckerna. Här finns interaktiva övningar, ordlistor, ljudfiler, facit, prov, hörförståelsemanus och mycket annat. En guldgruva för både elever och lärare, nya som erfarna.

New Levels 1
Elevwebb
Lärarwebb

New Levels 2
Elevwebb
Lärarwebb

New Levels 3
Elevwebb
Lärarwebb

New Levels 4
Elevwebb
Lärarwebb