Navet – läromedel för fordons- och transportprogrammet

Navet

Navet är en läromedelsserie för kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Serien består av digitala läromedel som kan kompletteras med tryckta häften med praktiska övningar.

Navet för kurserna Fordonsteknik – introduktion och Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden

  • Digitala läromedel med ett pedagogiskt upplägg. Här finns faktatexter, övningar och självtester.
  • Faktatexterna förklara på ett pedagogiskt sätt den fakta eleverna behöver ha med sig från respektive kurs. I anslutning till texterna finns en mängd filmer inbäddade. 
  • Övningarna är uppdelade i tre nivåer.
  • Till alla övningar finns självtest som ger eleven möjlighet att testa sina kunskaper efter att ha gjort en övning. 
  • I lärarversionerna hittar du dessutom kursprov. 

 

Tre anledningar att testa Navet i din undervisning!

Navet digitala läromedel

I serien finns ett digitalt läromedel per kurs. 

Trycka häften med praktiska övningsuppgifter

Komplettera de digitala läromedlen med tryckta som är lätta att ta med sig ut i verkstaden. I serien finns ett tryckt häfte för respektive kurs. I häftena finns beskrivningar och instruktioner för arbetsuppgiften samt uppföljningsfrågor som leder eleven, samt gör det enklare för dig som lärare att följa upp elevens arbete.