Syntes – kemi för gymnasium och vuxenutbildning

Syntes Kemi

Syntes Kemi är en läromedelsserie i kemi för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns tryckta och digitala läromedel för kurserna Kemi 1 och 2. Här finns basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort.

Syntes för Kemi 1 och 2 

  • Pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk
  • Återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk gör kemin intressant och spännande
  • Marginalfrågor med fokus på begrepp och viktiga fakta
  • Med en stor mängd övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad 
  • Övningsuppgifter kategoriserade utifrån vilken/vilka kunskaper och förmågor de utvecklar
  • Övningsuppgifterna har också förslag till betygsnivåer, för att tydliggöra vilka krav som ställs på svar
  • Rikligt med lösta exempeluppgifter som underlättar elevernas förståelse
  • Sammanfattningar i slutet av varje kapitel

För dig som vill arbeta digitalt! 

I Syntes digitala läromedel varvas texter med korta, filmade teori genomgångar och självrättande tester. Här finns även det periodiska systemet i interaktiv form. Lärarversionerna innehåller dessutom förslag på laborationer, lärarhandledning och ett rikt bildarkiv – allt för att underlätta ditt arbete. Prova gratis i 30 dagar och upptäck själv!