Syntes kemi för gymnasieskolan

Syntes kemi

Syntes kemi är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolans Kemi 1 och 2 i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Här finns basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Serien består av både tryckta böcker och digitala läromedel.

Syntes för Kemi 1 och 2 

  • Pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk
  • Återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk gör kemin intressant och spännande
  • Med en stor mängd övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad 
  • Rikligt med lösta exempeluppgifter som underlättar elevernas förståelse
  • Sammanfattningar i slutet av varje kapitel

För dig som vill arbeta helt digitalt! 

Syntes digitala läromedel är heltäckande läromedel för kurserna Kemi 1 och 2. Texter varvas med korta, filmade teori genomgångar och självrättande tester. Här finns även det periodiska systemet i interaktiv form. Lärarversionerna innehåller dessutom förslag på laborationer, lärarhandledning och ett rikt bildarkiv. Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck själv!