Exponent– Matematik för Hela gymnasieskolan 

Exponent – matematik för gymnasieskolan

Exponent är både klassiska och nytänkande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla kurser och program. Här finns en tydlig koppling till ämnesplanerna när det gäller syfte och centralt innehåll och mängder av övningar av varierande karaktär och svårighetsgrad. För varje kurs finns tryckt bok som kan kompletteras med webb alternativt ett heltäckande digitalt läromedel.

I Exponent hittar du bland annat:

 • Uppgifter kopplade till program och/eller karaktärsämne
 • Övningar där ämnesplanens sju matematiska förmågor tränas
 • Återkommande kunskapskontroller som ger eleverna repetition och bra träning inför nationella prov
 • Mycket träning av procedurer och begrepp
 • Gott om möjligheter att träna kommunikation, problemlösning och resonemang
 • Gruppaktiviteter och utmaningar som ger ytterligare variation i undervisningen

Exponent svart för yrkes- programmen: Exponent 1a och 2a

Exponent gul för EK, ES, HU och SA: Exponent 1b, 2b och 3b

Exponent röd för NA och TE: Exponent 1c, 2c, 3c, 4 och 5

Tryckt bok med kompletterande webb

Elev- och lärarwebbar är komplement till de tryckta böckerna och innehåller teorigenomgångar, självrättande övningar och simuleringar. Lärarwebbarna innehåller dessutom lärarstöd i form av övningsuppgifter, prov, timplanering och simuleringar som kan användas vid genomgångar.

Exponent digitala läromedel

Exponent digitala läromedel är heltäckande läromedel i matematik för gymnasieskolans alla tio kurser. Vi har samlat goda idéer, synpunkter och erfarenheter från både lärare och elever runt om i landet och presenterar Exponent med en förbättrad struktur, layout och funktionalitet som gör materialet lättare att arbeta med. Det spelar ingen roll om du arbetar enligt modellen “flipped classroom” eller någon annan metod, läromedlet fungerar lika bra oavsett. 

Elevversionerna innehåller:

 • Teorigenomgångar – förklarande filmer 
 • Interaktiva övningar
 • Simuleringar (GeoGebra)
 • Kommunikationsmöjligheter mellan elever och lärare

Lärarversionerna innehåller dessutom:

 • Förslag på prov och extra övningsuppgifter
 • Facit till läromedlets “Reflektera och diskutera”
 • Undersökande uppgifter (GeoGebra)
 • Möjlighet att se elevernas resultat i de interaktiva övningarna
 • Möjlighet att dela extra uppgifter och webblänkar direkt till elevernas läromedel

Serien revideras

Exponent blir ännu bättre!

Inför höstterminen 2019 förbättras en rad komponenter i Exponent-serien. De tryckta böckerna Exponent 1b och 1c kommer i reviderade upplagor. De digitala läromedlen Exponent 2b, 2c och 3c kommer i helt nya versioner.