Gästskribent Malmö idrottsgymnasium: Digitala läromedel i undervisningen

Med många elever på resande fot är det viktigt för Malmö Idrottsgymnasium att kombinera idrott och skola och kunna lyckas med båda. Sedan starten har man därför satsat på digital kompetens och heltäckande digitala lösningar. Möt fyra lärare som berättar om hur digitala läromedel kan stödja och hjälpa undervisning och inlärning.


Malmö Idrottsgymnasium (MIG) är regionens främsta och samlar i sina lokaler i stadion 450 idrottsutövande elever, varav många på elitnivå. Eleverna är alltid på väg, till och från träningar, träningsläger, tävlingar och matcher. På MIG sitter idrotten i väggarna men det är samtidigt en helt vanligt gymnasieskola. Det ska vara möjligt att kombinera idrott och skola och lyckas med båda, och en viktig förutsättning för detta är att arbeta digitalt. Därför har MIG sedan starten 2009 satsat på digital kompetens och heltäckande digitala lösningar.

Möjlighet till uppläsning och anpassning är uppskattad
Sedan läsåret 2017/2018 använder vi Gleerups digitala läromedel. Vissa av fördelarna med digitala läromedel är uppenbara. Elevernas väskor har blivit lättare och än mer än förut har de sitt material och sitt arbete samlat i datorn. Möjligheten till uppläsning och typografisk anpassning är uppskattad och inte bara av elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Fyra lärarperspektiv
Ett bra digitalt läromedel kan stödja och hjälpa undervisningen och inlärningen att lyfta och vi vill här berätta om några av de läromedel vi använder utifrån fyra lärarperspektiv.  

Svenska – med interaktiva övningar och självskattningar
I en samhällsetta använder jag det digitala läromedlet Metafor 1, ett lättöverskådligt och koncist läromedel vars upplägg kan följas rakt av eller kombineras med egna vinklingar, teman och fördjupningar. Det är inte för mycket textmassa per sida och läromedlet innehåller interaktiva övningar och självskattningar. Dessutom finns en stor samling praktiska mallar för att samla information, skriva och ge respons varav flertalet kan användas direkt i läromedlet. 

I en naturtvåa använder jag det digitala läromedlet Språket och berättelsen 2, som inte minst innehåller en grundlig och heltäckande genomgång av litteraturhistorien där eleverna efter olika avsnitt inom en epok testar sin förståelse i interaktiva övningar. Lärarvyerna i båda dessa läromedel gör det möjligt att följa elevernas progression i de interaktiva övningarna. 
Fredrik Rosvall

Engelska –  med flexibla förutsättningar
Efter att ha testat många olika digitala läromedel fastnade jag för Pick & Mix, just för dess flexibla förutsättningar. Jag sökte efter mångfald och variation, fann just detta och är inte besviken. Läromedlet är uppdelat i tematiska kapitel, med texter som samtliga finns som högkvalitativa ljudspår, vilket är fantastiskt! 

Till separata texter finns fina förutsättningar för ordinlärning, grammatik och relevanta, välformulerade diskussionsfrågor, samt större uppgifter, av olika slag. Många uppgifter är självrättande - gärna fler sådana! - och övriga överses tämligen enkelt av läraren. 

Enkelt att koppla till Classroom 
Dessutom finns ofta kompletterande länkar för fördjupade studier och jag som lärare kan enkelt koppla till Classroom för att lägga till ytterligare uppgifter. Läromedlet är helt klart en av de bättre jag har testat. 
Fredrik Karlsson Ehnevid

Naturkunskap – med korta filmer och laborationer
Jag har använt mig av digitala läromedlet Synpunkt Naturkunskap 1a1 på handelsprogrammet. Jag har använt mig både av texterna, filmerna och uppgifterna. Eleverna har uppskattat läromedlets upplägg. Det är smidigt att de kan få se korta filmer som tar upp de grundläggande delarna i respektive avsnitt. 

Jag har uppskattat variationen av uppgifter, flervalsfrågor, textfrågor och större uppgifter som laborationer. Kan rekommendera läromedlet för yrkesprogram på gymnasiet.
Niklas Bjerre

Matematik – integrerar teori och instruktionsfilmer 
På matematiken har vi för första gången testat ett digitalt läromedel. Vi har testat helt nytt digitalt läromedel under utveckling, i två samhällsklasser, kapitlen om algebra och procent. En stor fördel är att eftersom det registreras vilka uppgifter eleven gjort, så blir det en piska och morot för eleven att faktiskt göra något på lektionen. Min uppfattning är att de svaga eleverna har gjort mer nu än med analog bok. 

Vidare är det lätt att integrera teorin med instruktionsfilmer. Några utvecklingsområden kan vi också se: Eleverna är ännu inte helt bekanta med den digitala strukturen. I matematiken vill vi lärare fortfarande att eleverna ska lösa sina uppgifter med papper och penna för att få struktur på sina lösningar. De tenderar nu, med digitalt läromedel, att endast sitta med sin räknare och sedan bara skriva in svaret i datorn. 
Michael Eklund

Samhällskunskap – med självrättande kontrollfrågor
Jag använder Reflex 123 i åk 2 på naturvetenskapsprogrammet. Det är första gången jag haft ett digitalt läromedel i en gymnasieklass. Det digitala läromedlet är sakligt och genomarbetat och utgår från pappersboken som vad jag förstått är en storsäljare. Jag uppskattar de självrättande kontrollfrågorna - gärna fler sådana! Ett annat önskemål är färdiga begreppslistor att använda såväl före som efter ett kapitel. 

Lättare ta till sig genom film 
En stor fördel med ett digitalt läromedel i samhällskunskap är ju att det snabbt går att uppdatera utifrån nyhetsflödet och att filmer många gånger är lättare att ta till sig än text, framförallt för svaga elever. Eftersom det är en väldigt duktig klass så kompletterar vi med mycket annat vid sidan om.
Michael Eklund

Läs mer om Malmö Idrottsgymnasium

Följ Malmö idrottsgymnasium på facebook

Vill du också prova Gleerups digitala läromedel gratis i 30 dagar? 

19 Mar 2019