3 smarta tips kring Gleerups vård och omsorg

Undervisar du med Gleerups vård och omsorg? Eller är du kanske nyfiken på att prova något eller några av Gleerups läromedel för vård och omsorg? Här får du tre smarta tips till din undervisning från läromedelsutvecklare Stina Willquist. 

Många av de elever och studerande som läser vård och omsorg behöver stöd i sin språkutveckling, en stor del har t ex ett annat modersmål än svenska. I Gleerups läromedel för vård och omsorg finns därför ett omfattande stöd för elevernas språkutveckling. 

Arbeta med förförståelse  

Efter inledningen till varje kapitel finns centrala begrepp. Här lyfts viktiga begrepp kopplade till kapitlet med en kort förklaring. Prata kring dessa eller uppmana eleverna att ta sig tid till att lära sig dessa innan de läser vidare. På så vis blir det lättare för dem att ta till sig innehållet på bästa sätt.  

I de digitala läromedlen finns ett 50-tal Begreppa-filmer framtagna i samarbete med ILT Inläsningstjänst. Dessa filmer lyfter centrala begrepp och bäddar in dem i ett sammanhang. Filmerna är därför bra att ta till i arbetet med förförståelsen. Har skolan avtal med ILT Education får ni dessutom tillgång till filmerna på 6 olika språk.

Ta hjälp av språkutvecklande digitala funktioner 

I de digitala läromedlen finns möjlighet att både markera och anteckna. Funktioner som kan hjälpa dina elever att sakta ner sin läsning och jobba med djupläsning. Tipsa dem om att markera rubriker och sammanfatta det de läst med egna ord. De kan också markera svåra ord och skriva en förklaring. Dyker det upp frågor under läsningen så kan de markera i texten och skriva sina frågor. För de elever som har ett annat modersmål än svenska finns möjlighet att jobba på sitt starka språk. 

I läromedlen finns också en översättningsfunktion som gör det möjligt för de studerande att markera svåra ord och slå upp på 17 olika språk.

 

Använd lärarmaterialet som ett smörgåsbord

I lärarmaterialet hittar du inledningsvis Skolverkets beskrivning av ämnesplan och kursplan. Varje avsnitt i lärarmaterialet innehåller:

• Introduktion till avsnittet med koppling till Skolverkets styrdokument
• Till dig som undervisar, med tips på vad du kan tänka på vid genomförande. Mycket fokus ligger på språkutvecklande undervisning
• Lektionsförslag med konkreta uppgifter och övningar med tillhörande beskrivning, förklaring och ibland kopieringsunderlag kring upplägg och genomförande
• Lösningsförslag till läromedlets alla instuderingsfrågor
• Boktips och länkar
• Ord att öva på översatta till arabiska

Eftersom bredden inom vård och omsorg är stor varierar även bredden på lektionsförslagen i lärarmaterialet. Det är många förslag att välja mellan som är tänkta att skapa bra förutsättningar för en varierande undervisning samt ge möjlighet till lärande och utveckling för eleverna på olika pedagogiska sätt. 

Använd lärarmaterialet som ett smörgåsbord! Välj det som passar just dina elever och din undervisning bäst och som känns mest relevant.
 

Nyfiken på Gleerups vård och omsorg?

Jobbar du inte redan med Gleerups vård och omsorg men är nyfiken på läromedlen? Läs mer och passa på att prova de digitala läromedlen gratis i 30 dagar och upptäck alla möjligheter och smarta funktioner.

27 Sep 2023