6 tips för distansundervisning i engelska

Nu är det återigen dags för landets gymnasieskolor att ställa om till undervisning på distans. Här får du några konkreta tips för din distansundervisning i engelska. Författarna till gymnasieläromedlet Viewpoints, Uno Wivast och Linda Gustafsson, delar med sig av sina tips för distansundervisning med Viewpoints. 

Använder du inte redan Viewpoints är du välkommen att prova gratis i 30 dagar

Via länkarna nedan når du delar av innehållet i Viewpoints 1 för kursen Engelska 5 men tipsen fungerar lika bra för alla läromedel i Viewpoints-serien. 

Att arbeta med en text på distans
Håller du i undervisningen via Google Meet eller Zoom passar det bra att börja lektionen med Before reading, förberadande frågor till den text ni ska läsa och arbeta med. Detta fungerar i såväl helklass som i mindre grupper. Föredrar du att arbeta med mindre grupper fungerar detta smidigt via breakout rooms

Ge sedan eleverna i uppgift att läsa och lyssna på texten och sedan besvara frågorna i Discuss and understand. Frågorna är självrättande eller så får eleven ett mallsvar, och du kan via Aktivitet och resultat se att och hur eleverna svarat på frågorna. 

En annan variant är att spela upp texten i helklass och vid några tillfällen stanna upp för att låta eleverna svara på frågorna under Discuss and understand för att sedan prata lite om texten de precis lyssnat på. På så vis kan man stödja svaga elever i förståelsen av texten även på distans. Man kan också dela sin skärm och direkt via läromedlet och den delad vyn visa både texten och Discuss and understand samtidigt och på så vis gemensamt besvara frågorna. Detta kan vara bra om man har svagare elever i gruppen.

Låt sedan eleverna diskutera frågorna till Discussing the text i mindre grupper, via breakout rooms.

Live-övningar - tacksamma för distansundervisning 
Live listening och Live reading är övningar kopplade till externa filmklipp eller artiklar. Vid distansundervisning är dessa övningar extra tacksamma att jobba med. För variationens skull är det också bra att jobba med dessa övningar innan eleverna fortsätter med övningarna till själva texten i det avsnitt ni jobbar med.

Låt dina elever jobba enskilt och följ deras aktivitet och resultat 
De interaktiva glosövningarna och grammatikövningarna jobbar eleverna med på egen hand. Du som lärare har full koll på vad varje enskild elever  gör via Aktivitet och resultat.

Speaking-övningar i smågrupper ger bra koll på elevernas tal
Speaking-övningarna som finns till de flesta avsnitt lämpar sig bra att jobba med två och två eller i smågrupper via Google Meet. Koppla upp ett par/en grupp i taget och få igång diskussionen. Detta är ett bra tillfälle att ge feedback på elevens förmåga att tala engelska, och det blir också bra övning inför det nationella provets speaking-del.
 

Enskilda skrivuppgifter rättas gemensamt
Låt eleverna välja en skrivuppgift.  Den kan skrivas direkt i det digitala läromedlet eller i Google Classroom eller motsvarande. Som lärare kan du sedan från olika elevtexter kopiera meningar eller mindre textstycken som innehåller språkliga fel eller som ni tillsammans sedan kan rätta via lektion i Google Meet eller Zoom.

Extramaterial som vässar elevernas grammatik och ordförråd 
I lärarmaterialet finns det extramaterial till varje avsnitt, och dessa kan delas via Google Classroom eller Microsoft Teams. Detta är ett bra sätt att jobba med för att vässa elevernas grammatik och ordförråd.
 

07 Dec 2020