Patos, Svenska 1 – mängder av varierade övningar

Vill du ha bra uppgifter som eleverna kan jobba med över tid i din svenskundervisning? Patos, Svenska 1 är ett alldeles nytt läromedel för gymnasiet och vuxenutbildningen som täcker in hela det centrala innehållet för kursen. Här finns, utöver de fokuserade teoriavsnitten, mängder av olika övningar. 

Händer det att du har tid över i slutet av lektionen, och vill samla ihop klassen? Vill du bryta genomgångar med variation och diskussioner? Då kan Patos, Svenska 1 fungera i just din undervisning. Läromedlet finns i både tryckt och digital form – du väljer den som passar dig och dina elever bäst. 
 
Massor av övningar ger eleverna möjlighet att träna mycket
Här finns fokuserade teoriavsnitt och mängder av övningar vilket ger eleverna möjlighet att träna mycket. Eleverna kan stanna upp och träna kontinuerligt efter varje nytt delmoment. Det gör att progressionen blir tydlig genom materialet. Det gör också att läromedlet är bra att ta fram i klassrummet, eller att låta eleverna arbeta med i hemmet.
 
Varierade övningar tränar olika saker 
Efter varje genomgång så finns det många övningar av varierande slag. Större skrivuppgifter varvas med gruppdiskussioner och med handfast träning.

I Patos, Svenska 1 hittar du mängder av korta, kreativa övningar som är snabbstartade och inte kräver något efterarbete. Här hittar du övningar om att jobba med fabel, motiv och tema. Du hittar såväl kortare övningar som en eller annan diskussionsuppgift.

I läromedlet hittar du även gruppövningar som leder till diskussioner och nya tankar. Under avsnittet att jobba med talängslan finns exempel på en rad sådana övningar. 

Självklart hittar du även större, mer omfattande, övningar som fungerar bra för att förankra kunskaperna. Här finns t ex övningar kring att skriva reportage. Här hittar du texten och här finns övningarna

Prova gratis och bläddra i digitalt blädderex
Verkar det intressant? Prova Patos, Svenska 1, digitalt läromedel gratis i 30 dagar och upptäck allt innehåll och alla smarta funktioner 

Är du nyfiken på den tryckta boken? Bläddra i ett smakprov

03 Dec 2020