Att skapa läromedel som aktiverar och involverar

Hur skapar man ett engagerande läromedel? Läraren och författaren Tove Phillips betonar vikten av att läromedel är kvalitetssäkrade och anpassade till kursplaner och kunskapskrav. Hennes böcker är mycket populära och används flitigt av elever och vuxenstuderande på barn- och fritidsprogrammet.– Ett riktigt bra läromedel aktiverar och involverar de som läser. Det kan vara genom diskussionsfrågor och exempel från verkliga livet. Läsaren ska känna igen sig, berättar Tove Phillips. 

Tove Phillips är lärare på barn- och fritidsprogrammet, prisbelönt läromedelsförfattare och skribent. Hennes läromedel är mycket omtyckta av både elever och lärare som uppskattar hennes förmåga att skriva initierat och kunnigt om ämnen som psykologi, sociologi och kommunikation. 

Kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll 
Det är viktigt att läromedel är kvalitetssäkrade och anpassade till centralt innehåll, kursplaner och kunskapskrav. Ett läromedel ska vara pedagogiskt, tillgängligt och göra det lätt för de studerande att lära sig. 

– Strukturen måste vara tydlig i läromedlet. Vi har valt att läroböckerna ska innehålla ett kapitel om varje punkt i det centrala innehållet, då missar vi inget ur kursen, säger Tove. 

Arbetar mycket med tillgängligt språk
Språket är också viktigt för att eleverna ska kunna ta till sig innehållet. 

– Jag arbetar mycket med korta meningar och formuleringar som är lätta att förstå. Men man ska ändå lära sig nya, svåra ord som man kommer behöva i yrkeslivet, säger Tove . 

Input från lärare viktigt
Som läromedelsförfattare är man inte ensam producent i arbetet att ta fram läromedel, utan en del av ett helt team. En väsentlig del är att läromedlen granskas av verksamma lärare.

– Några granskar hela vägen, andra spånar idéer, ser över upplägg, urval, texter, formgivning, bilder med mera. Det är mycket betydelsefullt att få input från andra lärare, säger Tove.

Vill aktivera och involvera eleverna
Tove utgår från universitetslitteratur och håller sig uppdaterad på aktuell forskning inom sina ämnen när hon tar fram läromedel. 

– Det finns ingen tradition av att ha källhänvisning i läromedel för gymnasiet. När jag arbetar fram ett kursläromedel utgår jag ofta från universitetslitteratur inom samma ämne och går till deras källor, säger Tove.

– Jag har valt att ha många diskussionsfrågor i böckerna. För att aktivera och involverade läsaren. Det blir mycket lättare att lära då, avslutar Tove. 

27 Feb 2023