Begreppafilmer i Gleerups nya läromedel för vård och omsorg

Gleerups nya digitala läromedel för vård och omsorg ger dig och dina elever tillgång en rad smarta funktioner som underlättar såväl undervisning som inlärning. I arbetet med de nya läromedlen lägger vi stort fokus på ett pedagogiskt och tillgängligt språk. Här finns en rad språkutvecklande verktyg till stöd för både dig och dina elever. I läromedlen hittar du till exempel pedagogiska filmer utvecklade tillsammans med ILT Inläsningstjänst. 

I Gleerups nya digitala läromedel för vård och omsorg kommer det att finnas cirka 50 Begreppafilmer som förklarar fysiologiska processer, sjukdomslära samt centrala begrepp.

Filmer på engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari
Har din skola licens hos ILT Inläsningstjänst finns filmerna dessutom tillgängliga på fem olika språk utöver svenska - engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari/persiska. De flerspråkiga filmerna på elevernas modersmål kommer man åt direkt i Gleerups digitala läromedel.

Fysiologiska processer förklaras 
Begreppafilmerna har sin utgångspunkt i det centrala innehållet. Filmerna kring fysiologiska processer behandlar människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd och försvar. Här finns filmer om till exempel andningen och andningsorganen, matspjälkningen, sinnesorganen och vätskebalans. 

Sjukdomslära tydliggörs
Begreppafilmerna kring sjukdomslära behandlar vanliga sjukdomstillstånd såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi. 

Abstrakta begrepp görs begripliga 
De som studerar vård och omsorg möter en hel rad abstrakta begrepp. Begreppafilmerna  förklarar och tydliggör för en hel rad sådana begrepp. I Gleerups digitala läromedel hittar du till exempel filmer som behandlar etik och värdegrund i vård och omsorg, ergonomi samt kommunikation. 

Nyfiken på filmerna?
I Anatomi och fysiologi 1+2, digitalt läromedel hittar du redan nu en rad filmer. Nyfiken? Just nu erbjuder vi dig och dina kollegor möjligheten att upptäck mängder av filmer helt kostnadsfritt. Klicka dig, via länkarna nedan, vidare till specifika filmer.

10 Maj 2021