Massor av digitala nyheter för gymnasiet

1. Förbättrad översikt

En fördel med Gleerups digitala läromedel är att du och dina elever alltid har tillgång till ett aktuellt och uppdaterat läromedel. Samtliga läromedel har nya startsidor som ger dig en bra överblick på utvalda delar:

 • Nyheter i innehållet
 • Elevernas aktivitet i läromedlet
 • Guider och instruktionsfilmer för både grundläggande och mer avancerade funktioner i plattformen

2. Förenklad navigering

Vi har gjort det ännu enklare och mer flexibelt för dig och dina elever att navigera i läromedlet. Genom en enda knapptryckning går det att välja om man vill se läromedlets innehåll som en bildbaserad kortvy eller textbaserad innehållsförteckning. Båda varianterna nås från samma ställe. Härifrån väljer du också om du vill titta på elev- eller lärarmaterialet.

Allt innehåll är sökbart vilket gör det enkelt att snabbt hitta det du söker. Det går dessutom att visa enbart en viss typ av media, vilket underlättar om du specifikt letar efter filmer, övningar, presentationer eller simuleringar.
 

3. Nya möjligheter att följa elevaktivitet 

Vi lanserar förbättrade möjligheter att följa elevernas aktivitet och resultat som gör uppföljningsarbetet enklare och roligare för dig som lärare!

 • Nya översiktsvyer som snabbt ger en bild över elevernas aktivitet i läromedlet, med möjlighet att löpande följa hur det går för klassen/gruppen såväl som för enskild elev.
   
 • Mer lättöverskådligt att granska de övningar som kräver uppföljning.
   
 • Det blir möjligt för eleverna att göra en självbedömning av svårighetsgraden på de olika arbetsområdena i läromedlet.
   
 • Nya möjligheter att följa antal försök som eleverna har gjort för varje övning, samt se resultatet för de olika försöken.
   
 • Enklare att identifiera mönster över hur det går för klassen som helhet. 

4. Förbättrat planeringsverktyg

Planeringsverktyget i de digitala läromedlen är uppskattat av många användare.  Med planeringsverktyget kan du skapa egna teman och planeringar och dela med dina elever så att de kan följa den arbetsgång du väljer. Du kan enkelt plocka delar ur olika läromedel till din planering och också länka till externt och eget material.

Utifrån önskemål från våra användare förbättrar vi planeringsverktyget under hösten! Nu blir de delar du väljer till din planering och delar med dina elever tydligare avgränsade i förhållande till det övriga innehållet. Det gör det lättare för eleverna att följa den planering du som lärare delar med dem.

5. Du har väl inte missat vårens nyheter?

 • Förutom möjlighet att lyssna på texten med hjälp av talsyntes kan du nu också lyssna på de flesta av läromedlen med inläst tal*.
   
 • Du hittar nu översättningsverktyget direkt i samtliga läromedel, vilket förenklar möjligheten att översätta texten. Översättningen går även att lyssna på med talsyntes på respektive språk.
   
 • Med nya ordboken kan du markera valfritt ord och få en ordförklaring direkt i läromedlet. Förklaringen går att få uppläst med talsyntes.
   
 • Du kan nu dela såväl artiklar som planeringar från Gleerups digitala läromedel direkt till både Google Classroom och MS Teams med ett enkelt knapptryck.
   
 • Tillgången till digitala läromedel förenklas genom Skolsynk för Google respektive Microsoft.

*Tjänsten kräver licens hos ILT inläsningstjänst 

6. Helt nya läromedel – och några rejält uppdaterade

Låt digitala läromedel bidra i ditt klassrum!

Oavsett om du vill jobba digitalt i ett ämne, om ni är flera som vill arbeta tillsammans, eller om hela skolan vill gå över till digitala läromedel så har vi något för dig.

Läs mer om Gleerups digitala läromedel