Flexiblare läromedel för sfi

Är kontinuerligt intag, elever som byter kurs/studieväg och heterogena undervisningsgrupper en del av din vardag? Som lärare inom sfi ställs man ofta inför många utmaningar som kan göra det svårt att skapa en undervisning som engagerar och utmanar alla elever på rätt nivå. Nu finns en ny flexibel lösning för dig som vill jobba med digitala läromedel i sfi.   

När du väljer Gleerups digitala läromedel för sfi får du och dina elever tillgång till material för alla kurser och studievägar i ett och samma läromedel. Det gör det lättare för både dig och dina elever oavsett vilket av Gleerups digitala sfi-läromedel du väljer.

  • Välj det digitala läromedel som passar dig och dina elever bäst. Ingång med fokus på texter eller
    SFI-boken som bygger på autentiska intervjuer och har ett språkligt fokus 
  • Beställ en lärarlicens till dig och elevlicenser till dina elever
  • Nu får du och dina elever tillgång till material för alla kurser och studievägar 

Vilket läromedel passar dig och dina elever bäst?

Ingång

Tanken med materialet i Ingång är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. I Ingång ligger fokus på texter. Här finns varierade texttyper och övningar som innehåller fördjupningar av de språkmoment som behandlas i texterna. 

SFI-boken

Innehållet i SFI-boken bygger på autentiska intervjuer och materialet har ett språkligt fokus med texter som krokar tag i läsaren och lockar till inlärning. Här finns vardagsnära och varierande övningar som låter eleverna arbeta självständigt. 

Att undervisa grupper med kontinuerligt intag

Deltagarna i en sfi-grupp varierar ofta från lektion till lektion och ett kontinuerligt intag är en del av vardagen för dig som sfi-lärare.

Både Ingång och SFI-boken fungerar utmärkt för sfi-grupper med kontinuerligt intag. Läromedlen bygger på vardagsnära och fristående teman. Tillkommer elever slussas de direkt in i det tema som gruppen arbetar med.   

När elever byter kurs eller studieväg 

Oavsett vilket av de digitala läromedlen som du väljer så får du och dina elever tillgång till material för alla sfi-kurser och studievägar. Byter en eller flera av eleverna kurs eller studieväg så innebär inte det att de även behöver byta läromedel. De kan behålla materialet men arbeta med innehåll för just den nivå som passar dem. 

Hur kan man hantera heterogena grupper?

Många sfi-lärare upplever att en av de största utmaningarna i undervisningen är att ha en grupp bestående av elever med skiftande kunskaper i svenska och olika bakgrund. För att undervisningen i heterogena grupper ska fungera smidigt är det bra om eleverna kan arbeta i samma läromedel men på olika nivå. Eftersom både du och dina elever via er licens får tillgång till material för alla kurser och studievägar finns det stora möjligheter för individanpassning. 

Prova gratis och upptäck mer!

För att du ska kunna utvärdera de båda läromedlen innan du bestämmer dig för vilket som passar just dig och dina elever bäst erbjuder vi möjlighet att prova delar av läromedlen gratis i 30 dagar. Välj läromedel och börja din testperiod redan idag. 


 

15 Okt 2019