Flippat klassrum med Katalys Kemi 1

Vi besökte gymnasieskolan Spyken i Lund och fick vara med på en kemilektion. Vi fick dessutom möjlighet att prata med läraren Magnus Ehinger och eleverna Milla, Max och Mona om deras tankar kring digitala läromedel och flippat klassrum i kemi.

Magnus Ehinger är förutom gymnasielektor i kemi och biologi på gymnasieskolan Spyken i Lund även författare till nya läromedlet Katalys Kemi 1. Magnus har många års erfarenhet av undervisning och har genom åren delat med sig av sin undervisning till intresserade kollegor och elever via blogg och filmer. Han har även har tilldelats flera lärarpriser för sina pedagogiska, egenproducerade genomgångar på Youtube. 

Engagerad i flippat klassrum
Magnus är mycket engagerad i att använda flippat klassrum som pedagogisk modell i sin undervisning. Själva poängen med flippat klassrum är att man utnyttjar tiden i klassrummet, tillsammans med eleverna, på ett annat sätt än vad man gör i traditionell undervisning. 

– Med flippat klassrum ska eleverna förbereda sig med det teoretiska materialet hemma, och tillsammans med läraren i klassrummet gör eleverna det som traditionellt betraktas som ”läxa”, berättar Magnus.

Fördel att ställa frågor på det man ej förstår
Inför den lektion vi besökte hade eleverna fått i uppgift att se en film om atomnummer, masstal och och atommassa. Här hittar du avsnittet >>

– En stor fördel med att man förberett sig på teorin är att man också kan förberedda frågor på sådant man inte förstår, berättar eleven Milla. 

– Det är skönt att kunna pausa när man vill och ta anteckningar i den takt man vill, fortsätter eleven Mona.

Diskussioner i par och helklass
Magnus inleder lektionen med att dela in eleverna i arbetspar. Han ställer några olika frågor kring teorin, om bland annat Dalton och Rutherford, till eleverna. De får diskutera dessa tillsammans med sin arbetskamrat för dagen innan diskussionen fortsätter i helklass. 

Vid helklassdiskussionerna slumpar Magnus, via sin mobil, fram ett av elevernas namn som får möjlighet att berätta vad hen och arbetskamraten pratat om. Magnus kallar sitt klassrum för ett no-hands-klassrum.  

– Detta gör att eleverna är på tårna hela tiden, alla får dessutom komma till tals. Även de som inte vanligtvis räcker upp handen, berättar han.

Laboration
Efter helklassdiskussionerna får eleverna ta fram sina datorer och gå till Katalys Kemi 1 via en länk i Google Classroom, här hittar de också en laborationsuppgift. Större delen av lektionen ägnas åt laborationen. Eleverna har sina datorer nära till hands och dokumenterar sin resultat skriftligen och genom att ta bilder med sina mobiltelefoner. 

– Den stora fördelen med ett digitalt läromedel är att man slipper bära med sig en massa böcker, säger eleven Max. 

– För kemiundervisningens del innebär flippat klassrum att det frigörs tid som kan användas till laborationer, demonstrationer och – inte minst – diskussioner kring kemi, avslutar Magnus.
 

16 Okt 2019