Fokus på detaljer och se helhet när ett läromedel granskas

Att ta fram nya läromedel kräver tid, energi och ett tätt samarbete mellan författare, redaktör, formgivare och granskare. Som granskare av Gleerups läromedel kvalitetssäkrar man det pedagogiska innehållet under utvecklingsfasen. Möt Jill Bergman, granskare av Gleerups läromedel för vård och omsorg. – Mitt arbete som granskare är fantastisk roligt, lärorikt och spännande då jag får vara med och forma mina elevers framtida läromedel och jag kan påverka dessa både när det gäller pedagogiska och innehållsmässiga aspekter, säger Jill.

Engagerade redaktörer och författare
Jill har en bred kompetens och erfarenhet som utbildad sjuksköterska och även med en magisterexamen i engelska. Idag arbetar hon som gymnasielärare både i engelska och i de programgemmensamma ämnena på vård-och omsorgsprogrammet.

– I min roll som granskare uppskattar jag att få ta del av så otroligt välarbetade läromedel som alltid har eleven i fokus och de redaktörer och författare som jag arbetar med är så kompetenta och engagerade i sitt arbete, säger Jill.

Kompetens att se både detaljer och helhet
Jill granskar läromedlet utifrån olika faktorer såsom struktur, disposition, centralt innehåll, elevgrupp, elevernas tänkta förkunskaper, språkstärkande innehåll och yrkets värdegrund.

– Det som är viktigt när man granskar läromedel är att man är noggrann och har den ämneskompetens, erfarenhet och utbildning som behövs för att kunna ifrågasätta och granska alla delar av innehållet. Du behöver både kunna ha fokus på detaljer samtidigt som du ska kunna se helheten i läromedlet, säger Jill.

Språkutvecklande fokus viktigt
Gleerups läromedel i vård och omsorg har ett språkutvecklande fokus vilket är oerhört viktigt för eleverna oavsett om de har svenska som modersmål eller andraspråk eftersom de möter ett helt nytt fackspråk i sitt kommande yrke som undersköterska eller vårdbiträde.

 ­– Det som är viktigt att ha med sig när jag granskar läromedel för vård- och omsorgsutbildningen är att det finns ett språkutvecklande fokus i alla texter. Inte bara för att vi möter elever med svenska som andraspråk men när det gäller vård och omsorg så innefattar alla kurser nya begrepp och ord i varje moment vi arbetar med, säger Jill.
 
Trovärdig koppling till kommande yrket
Det också viktigt att läromedlet är pedagogiskt utformat och följer en tydlig struktur så att läsaren känner en trygghet genom de olika kapitlen.                  

– Innehållet måste också ha trovärdiga kopplingar till arbetslivet, det kommande yrket, vilket jag verkligen uppskattar med Gleerups läromedel som har fallbeskrivningar som knyter an till verkligheten och den framtida yrkesrollen och kopplar ihop den teoretiska kunskapen med den praktiska, avslutar Jill.

Är du vår nya författare? 

Just nu söker vi dig som vill vara med och tillsammans med oss forma framtidens läromedel för gymnasiet.

Inför ämnesbetygsreformen ska vi ta vi fram många nya spännande läromedel.

Läs mer och anmäl ditt intresse

13 Feb 2023