Gästskribent Eva-Lena Lindqvist: Att arbeta med äldre inom vården – att se människan

Vikten av god vård och omsorg har varit extremt tydlig under den pågående pandemin. Vård- och omsorgsutbildningen har genomgått stora förändringar och nya Gleerups vård och omsorg – våra viktigaste läromedel någonsin har lanserats. Eva-Lena Lindqvist, lärare och sjuksköterska med specialitet inom vård av äldre och aktuell med nya läromedlet Gerontologi och geriatrik skriver här om det viktiga arbetet med äldre människor som förekommer på alla vårdnivåer.

Vem gömmer sig därinne under alla rynkor och bakom all skröplighet? Nyfikenheten väcks, vem är du? Ofta kan personen själva berätta och visa vem de är, men inte alltid. Är de drabbade av en kognitiv funktionsnedsättning såsom demenssjukdom kan det vara svårt. 

Ögonblick av närvaro
Men det är fantastiskt att plötsligt få ett möte, ett ögonblick när man möter en äldre person med demenssjukdom. Att få ett ögonblick av närvaro, ett ögonblick av kontakt, man möts på ett ordlöst sätt. Det liknar det ögonblick när man möter ett spädbarns blick och upplever en djup ordlös närhet. Att se människan som finns där. 

Entusiasmerande lärare 
Under min utbildning på åttiotalet hade jag en lärare som hette Solveig, hon brann för sitt område som var äldrevård. Hennes entusiasm fick mig som ung person att nästan längta tills jag blev pensionär. En brinnande lärare kan göra skillnad.

Jag tänker ibland att det handlar om att hitta det som förenar oss. Vi kanske har samma intresse för fotboll, bilar, kläder och mode, djur, fritidsintressen eller semesterresor. Det gör att vi ser varandra som medmänniskor i stället för vårdpersonal och vårdtagare.

Avancerat arbete
Att arbeta med människor är ett avancerat arbete. Som vårdpersonal möter man ofta äldre personer i behov av vård och omsorg. De man möter har mycket mer erfarenhet av livet än man själv har. De har mycket kunskap, de är vuxna människor som ska bemötas precis så, som de vuxna människor de är. Det kan tyckas självklart att det är så det ska vara. Trots det kan det ibland hända att de behandlas som omyndiga barn. 

Äldre människor på alla vårdnivåer
Ämnet gerontologi och geriatrik är oerhört viktigt att lära sig. På i stort sett alla vårdnivåer möter vårdpersonal äldre människor. De äldre finns på akuten, på IVA, inom psykiatrin, geriatriska avdelningar, ambulanssjukvård, vårdcentraler och inom äldreomsorg. Att bemöta och vårda äldre människor kräver kunskaper om det naturliga åldrandet och om de sjukdomar och skador som är vanligt förekommande. 

Värdefullt, givande och roligt att arbeta med äldre människor
Under åren som sjuksköterska och som yrkeslärare har jag mött vårdpersonal som arbetat många år inom äldreomsorgen. Deras väg in i yrket har ofta varit genom ett sommarvikariat och sedan har de blivit kvar, de har halkat in i yrket. De trivs och tycker om arbetet med äldre människor. Många som utbildar sig inom vård har planer på att arbeta inom akutvården, de tänker sig inte alls att arbeta med äldre. Men under en apl-period eller ett vikariat upptäcker de att arbetet med äldre människor är värdefullt, givande och roligt. 

Kursen gerontologi och geriatrik ger möjlighet till mycket kunskaper som man som vårdpersonal har stor nytta av i sitt arbete. Återigen vill jag skriva att arbetet med äldre människor är avancerat och ställer stora krav på vårdpersonalen. Kursen är en viktig kurs för den som läser till vårdbiträde eller undersköterska.

Att se medmänniskan
Till slut vill jag bara skriva om en händelse när jag arbetade som kommunsköterska och var stressad och trött och gick in på en ”demensavdelning”. När jag stressar in i korridoren möter jag en äldre man som ser mig, han kommer emot mig, lägger handen på min axel, ser mig djupt in i ögonen och säger: I dag ska vi ha roligt! Där vände min dag! Han såg mig, en liten stressad sjuksköterska. Det handlar om att se människan, medmänniskan. 

Eva-Lena Lindqvist, lärare och sjuksköterska och författare till Gerontologi och geriatrik.

Gerontologi och geriatrik 

Läromedlet täcker in hela kursen Gerontologi och geriatrik och består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

Läs mer och bläddra i smakprov

05 Okt 2021