Gästskribent Ingela Nilsson – tre år med digital matematik

Ingela Nilsson är aktuell som nominerad till lärarpriset Guldäpplet som lyfter lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. Hon är lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund och författare till Gleerups nya digitala läromedel Prefix Matematik 1b. Här delar hon med sig av erfarenheter från ett digitalt arbetssätt i matematikundervisningen.   

Under 2013 fick jag se en presentation av det digitala läromedlet Exponent 1c och tänkte för första gången att det här var ju faktiskt inte bara en pdf av en bok utan något nytt. Ett medium som utnyttjar det digitala och dess fördelar. 

Filmer möjliggjorde flippat klassrum
I det digitala läromedlet fanns en sökfunktion, röstuppläsning, möjlighet att översätta texten till andra språk och filmer vilket möjliggjorde “flippat klassrum”. Det fanns digitala diagnoser som var självrättande, möjlighet att kommunicera i läromedlet med hela klassen eller enskilda elever. Det enda som var likt en fysisk bok var att uppgifterna stod som vanligt på en sida, facit på en annan meny och eleverna fick skriva med penna och papper som vanligt. 

Eleverna uppskattade tillgängligheten
Jag anmälde mig som pilot för Gleerups och testade det digitala läromedlet med min nya etta på NA-programmet från Ma1c till Ma4 under 2014-2017. Fördelarna var framför allt tillgängligheten tyckte eleverna, att det fanns filmer, och att slippa släpa på fysiska böcker. De som var kritiska menade att det kunde bli “teknikstrul” och att man kunde bli ofokuserad när man hade datorn framme.

Prefix
Efter detta har jag jobbat med Prefix, ett nytt digitalt läromedel i Ma1b, tillsammans med Maria Berg och Daniel Gottfridsson. Jag har också testat det med en SA-klass under 2017.

Alla uppgifter digitala 
En stor skillnad i detta läromedel är att alla uppgifter är digitala. Eleverna jobbar som vanligt med papper och penna och när de är klara skriver de in sitt svar och får omedelbart ett facit. Eleverna kan också få lösningsförslag och ledtrådar till många uppgifter. 

Det finns en riktigt bra funktion, delad vy, en sida-vid-sida funktion som gör att eleverna kan klicka fram lösta exempel eller teoritext att ha som stöd samtidigt som de jobbar med övningarna. 

Alla svar registreras digitalt så jag kan som lärare se i en resultatvy hur det går för klassen, om de fastnar på någon uppgift och hur aktiva de är.

Förutom uppgifter finns också digitala diagnoser, kapitelprov och blandade övningar. Det finns en inbyggd miniräknare, engagerande spel och aktiviteter som kan delas ut i läromedlet. 

Att bli sedda digitalt
Mina elever 2017 tyckte att fördelarna med ett digitalt läromedel var att slippa släpa på en bok, att kunna se filmer, att de fick facit snabbt, att de när de startade datorn hamnade på samma ställe i läromedlet som när de avslutade, men det tyckte också om att bli ”sedda digitalt”, att läraren kunde se vad de gjorde. De som var negativa tyckte att det kändes ovant med ett digitalt läromedel och att det var en annorlunda struktur jämfört med en bok.

Individanpassning största styrkan
Styrkan i att ha ett digitalt läromedel i matematik skulle jag säga är att jag ser hur det går för eleverna och kan individanpassa min undervisning. Jag kan i läromedlet kommunicera vilka uppgifter gruppen eller en enskild elev ska jobba med.

Via resultatöversikten får jag en överblick. Under lektionen ser jag om någon elev fastnar på en uppgift och hur det går för klassen. Det är dessutom smidigt att ha digitala diagnoser och kapitelprov och slippa rättningsarbetet. Jag kan sedan koppla elevernas resultat på prov till deras arbetsinsats. 

Enkelt att länka 
När jag registrerar provresultat i skolans lärplattform kan jag länka till lämpliga övningar i läromedlet så att eleverna vet vad de ska träna mer på. När jag har ett samtal med eleven om resultatet kan jag visa på kopplingen mellan arbetsinsats och resultat. 

När man jobbar med en vanlig mattebok kan eleverna ”gömma sig” i mängden av olika anledningar och man har svårt att se om alla räknar de uppgifter man planerat för den aktuella lektionen.

Med ett digitalt läromedel får man en helt annan överblick över hur det går för eleverna. Jag ser stora fördelar med digitala läromedel på många olika plan. 

Om du är nyfiken så rekommenderar jag varmt att prova! Man kan börja med att testa gratis en månad eller vara pilot.

Ingela Nilsson
 

23 Sep 2019