Gästskribent Magnus Ehinger: Digitalisering ställer nya krav

Magnus Ehinger är författare och prisbelönt gymnasielärare i kemi och biologi bland annat för sina pedagogiska genomgångar på Youtube.  Aktuell med Katalys Kemi, ett helt nytt läromedel, utvecklat med digitaliseringens möjligheter i fokus. Här skriver han om skolans digitalisering och de krav som digitaliseringen ställer på både läromedel och pedagogik.  


När min äldsta dotter skulle börja sjätte klass hösten 2011 började hennes skola för första gången köpa datorer till alla eleverna. På ett föräldramöte uttryckte en förälder sin oro, och undrade vilka psykologiska studier som gjorts på detta, och om det kanske var skadligt för barnen att de började använda datorer redan i sexan. Själv tyckte jag då, och tycker fortfarande, att det är skolans plikt att förbereda eleverna för framtida studier och arbetsliv, och att det är lika viktigt att eleverna lär sig handskas med datorer som att de lär sig många andra färdigheter.

Allt finns på nätet
Det finns dock flera problem med digitaliseringen så som den har genomförts hittills. För det första har många kommuner tagit pengar från läromedelsbudgeten för att köpa datorer istället. Många politiker har mycket naivt resonerat att om man har en dator, så behöver man uppenbarligen inga läromedel. ”Allt finns ju på nätet.” Resultatet har blivit att varje lärare måste lägga tid på att leta upp, sätta ihop och kopiera upp sitt eget material (ofta utan hänsyn till kopieringsavtalet). 

För det andra har man inte vetat riktigt vad man skulle använda datorerna till. Förutom att skriva lite rapporter, uppsatser och göra några datorpresentationer användes datorerna till mer eller mindre pedagogiskt välutformade spel och övningar typ ”träna multiplikation med Kalle Kanin”. 

Digitaliseringen börjar mogna
I början hade vi det också så på den gymnasieskola jag jobbade på då. De elever som hade med sig datorn till varje lektion var i själva verket de som spelade spel hela tiden, för vem vill släpa med sig en tvåkilos klump som man bara använder lite då och då? Det vi ser nu är dock att digitaliseringen börjar mogna, och datorn används mer och mer som ett pedagogiskt verktyg. Det ställer stora och nya krav på både läromedel och pedagogik. Ett digitalt läromedel måste vara mer än en bok på nätet med lite fina animeringar och simuleringar, utan kräver en annan typ av pedagogik, ett annat sätt att arbeta på.

Digitaliseringen ställer nya krav på både läromedel och lärare
Flera röster varnar nu för att digitaliseringen går för snabbt och någon till och med för att skolan kör som ett blindstyre ner i "digitaliseringens träsk". Man tycker att teknikföretag driver på för att skolor ska köpa just deras lösning, ofta utan att egentligen fundera över hur det ska användas pedagogiskt. Andra hävdar att digitaliseringen i sig är nödvändig, och att det inte går tillräckligt fort.

Men digitalisering i sig är inget självändamål. Digitalisering är inte lika med god pedagogik, och datorer är inte samma som läromedel. Digitalisering är inte ett sätt att spara vare sig pengar eller lärartjänster på. Det digitaliseringen av skolan gör, är att den ställer nya krav på både läromedel och lärare – och kanske är det först nu som vi börjar förstå dem. 
Magnus Ehinger

Katalys - utvecklat med digitaliseringens möjligheter i fokus.
Katalys Kemi är ett alldeles nytt läromedel i kemi för gymnasiet, utvecklat med digitaliseringens möjligheter i fokus. Här finns unikt material i form av filmade genomgångar av hela kursinnehållet. 

Läromedlet bygger på en genomtänkt pedagogik som låter eleverna bygga ny kunskap på redan kända fakta. Här varvas filmade genomgångar med traditionella faktatexter, självrättande övningar och tester. Lärarversionerna innehåller dessutom förslag till demonstrationer och laborationer, exempel på skrivningsfrågor, laborativa frågeställningar med bedömningsanvisningar och mycket mer. 
Läs mer om Katalys Kemi 1 

 

Hitta läromedel för just ditt område


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Högskola
 

Prova Gleerups
digitala läromedel

Gleerups digitala läromedel bygger på våra mest populära serier. Här finns samma fylliga faktainnehåll som i de tryckta läromedlen – och oerhört mycket mer! Prova kostnadsfritt och upptäck alla möjligheter!

Alla Gleerups läromedel är kvalitetssäkrade

Vikten av kvalitetssäkrade läromedel 

Att stärka tillgången till kvalitativa läromedel i skolan är ett av de enklaste 
sätten att öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. 
Hos Gleerups hittar du ett brett sortiment av läromedel av hög kvalitet. 

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Regeringen har pekat ut läromedel som en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och ambitionen är att alla elever ska få tillgång till bra läromedel genom ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!


Läromedelstipset

Gleerups läromedelsutvecklare tipsar om det allra bästa med olika läromedel för just din undervisning.

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!

 

 

05 Apr 2019