Tips till dig som undervisar inom språk- och yrkesintegrerande utbildning

Att arbeta inom vård och omsorg är en ärofylld, men krävande uppgift. Har man begränsade språkkunskaper blir utmaningen ännu större. En språk- och yrkesintegrerande utbildning erbjuder en lösning för dessa elever. Här har vi samlat några riktigt bra tips till dig som undervisar inom denna typ av utbildning. 

asset_image

Att arbeta inom vård och omsorg är en viktig och krävande uppgift som inte minst kräver god kommunikationsförmåga. För de som nyligen har kommit till ett nytt land och har begränsade språkkunskaper kan det vara en särskilt utmanande uppgift. 

- Språk- och yrkesintegrerad utbildning, t ex kombinationsutbildning, yrkespaket med förstärkt undervisning i svenska, orienteringskurs och yrkes-sfi är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dessa elever att förvärva både språkfärdigheter och yrkeskompetens, berättar läromedelsutvecklare Stina Willquist.

Här har vi samlat några tips till dig som undervisar inom denna typ av utbildning.  

Språkliga utmaningar
Gemensamt för språk- och yrkesintegrerande utbildningar är elevernas begränsade språkkunskaper när de påbörjar sina studier. 

– De är ofta nya i språket och står inför språkliga utmaningar som kan få allvarliga konsekvenser inom vård och omsorg. Exempelvis, skillnaden mellan att säga "Elsa har ont och hon har fått smärtstillande" och "Elsa har ont och hon ska få smärtstillande" är av avgörande betydelse, berättar läromedelsutvecklare Malin Arnberg.

Inom vården kan fel begrepp eller oklar kommunikation leda till allvarliga missförstånd och konsekvenser.

–  Det finns också språkliga nyanser att överväga, som skillnaden mellan "molar" och "ilar", fortsätter Stina.

1. Låt det språkutvecklande arbetssättet fungera som en röd tråd

I Gleerups vård och omsorg fungerar det språkutvecklande arbetssättet som en röd tråd. Stort fokus läggs vid ord och begrepp. Utöver de kursspecifika läromedlen erbjuder Gleerups en rad olika material som kan stötta i ditt arbete inom språk- och yrkesintegrerande utbildning. 

Läs mer om Gleerups vård och omsorg

2. Ge en bra introduktion

Grundläggande vård och omsorg är ett läromedel skrivet för kursen som läses på barn- och fritidsprogrammet men fungerar lika väl som en introduktion till vård och omsorg. I lärarhandledningen hittar du specifika tips om hur materialet kan anpassas för vård- och omsorgsutbildningar. 

Läs mer om och bläddra i smakprov av elevboken
​​​​​​Läs mer om och bläddra i smakprov av lärarhandledningen

3. Arbeta med viktiga ord och fraser

Ord med tanke på vård är ett häfte i svenska som andraspråk med inriktning mot vård. Här finns ord och fraser som är relevanta för olika yrken inom vård och omsorg och uppgifter av stegrande svårighetsgrad.

Läs mer och bläddra i smakprov

4. Säkerställ en språkligt tillgänglig undervisning 

Denna bok är särskilt användbar för dig som yrkeslärare. Boken visar hur man kan möta de språkliga utmaningarna inom yrkesutbildning genom en språkligt tillgänglig undervisning.

Läs mer och bläddra i smakprov

5. Använd fallbeskrivningar 

I Vardag i vård och omsorg hittar du fallbeskrivningar från olika områden inom vård och omsorg, tillsammans med ord- och begreppslistor samt reflektionsfrågor. Materialet gör det möjligt för elever att öva språket i konkreta situationer. 

Läs mer och bläddra i smakprov

6. Stärk elevernas läsförmåga 

Läs dig stark är ett bredvidmaterial i svenska som fokuserar på lästräning och innehåller strategier för studieteknik, skönlitterär läsning, faktatexter och digitala texter. Det är en användbar resurs för att förbättra elevernas läsförmåga.

Läs mer och bläddra i smakprov

Stödmaterial för språk- och yrkesintegrerande undervisning

På uppdrag av Skolverket har Nationellt centrum för svenska som andraspråk producerat ett stödmaterial för olika former av yrkesinriktade utbildningar där språk- och yrkesutbildning integreras.

Läs mer 
 

30 Apr 2024