Stort grattis till Gleerups författare Ingela Nilsson, nominerad till Guldäpplet 2019

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. Ingela Nilsson, lärare på Spyken i Lund och författare till Gleerups nya digitala läromedel Prefix Matematik 1b är en av de nominerade. På Bokmässan i Göteborg, presenteras årets pristagare.

I veckan presenteras drygt hundratalet lärare och förskollärare som nominerats till lärarpriset Guldäpplet som delats ut årligen sedan 2002.

– Det finns en växande digital mognad bland lärarna i Sveriges skola. Årets nomineringar visar på ett moget, beprövat och professionellt förhållande till digitalisering, säger Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury.

Engagerar eleverna
Ingela Nilsson har jobbat som lärare i 26 år och arbetar på Gymnasieskolan Spyken i Lund där hon förutom att undervisa i matematik och kemi även är förstelärare och IKT-pedagog. Hon nomineras bland annat för sitt arbete kring införande av digitala läromedel, både i egna kurser och i kollegornas kurser. 

Ingela är också författare till det nya digitala läromedlet Prefix för gymnasiet. 

– Jag brinner för att engagera mina elever. Med Prefix vill jag lyfta fram riktigt bra exempel som inspirerar, säger Ingela Nilsson. 

Prefix
Prefix är ett helt nytt digitalt matematikläromedel som från grunden utvecklats via digitaliseringens unika möjligheter.

– Varje teoriavsnitt består av en grundtext, oftast en film, en sammanfattning och ibland en fördjupning. Eleven kan välja att läsa, se på film fördjupa sig eller läsa det viktigaste i en sammanfattning, säger Ingela Nilsson.

Jag brinner för att engagera mina elever. Med Prefix vill jag lyfta fram riktigt bra exempel som inspirerar.

Stor variation och större förståelse för matematiken
Prefix är ett heltäckande läromedel för kursen Matematik 1b. Här finns förutom teori och exempel även självrättande uppgifter, interaktiva spelmoment samt studieverktyg som inbyggd räknare och grafritare.

– Efter ett teoriavsnitt kommer exempel på uppgifter där lösningsförslaget är dolt så att eleven kan prova själv. Lösningen kan sedan tas fram där varje steg i lösningsförslaget förklaras, berättar Ingela. 

– Allt innehåll bidrar till stor variation och en större förståelse för matematiken, avslutar hon.

Nyfiken på Prefix?

Vill du veta mer om Prefix och prova läromedlet gratis under hela höstterminen?

Läs mer

Om lärarpriset Guldäpplet

Lärarpriset Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som lyfter egna elever med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och även inspirerar kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, och kan hämtas ur en vidare krets än verksamma lärare.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Läs mer om Guldäpplet

29 Aug 2019