Lapplands gymnasium – Högre digital kompetens med distansundervisning

I våras fick landets gymnasieskolor från en dag till en annan ställa om till undervisning på distans. En ovan situation för många men på Lapplands gymnasium hade man redan lång erfarenhet av fjärrundervisning. Anna-Stina Kero, lärare på vård- och omsorgsprogrammet och specialpedagogen Susanne Niemi delar med sig av sina erfarenheter kring distansundervisning och digitala läromedel. 

Sedan tre år har Lapplands gymnasium fungerat som en testmiljö för fjärrundervisning där elever möts från skolor i Pajala, Kiruna, Gällivare och Jokkmokk i det virtuella klassrummet. Trots gigantiska avstånd kan gymnasieeleverna läsa tillsammans. 

– Jag har lång erfarenhet av distansutbildning på vuxenutbildningen och tyckte att skolans digitalisering och införandet av digitala hjälpmedel var och är en spännande utveckling, säger Susanne Niemi, idag vårdlärare på vård- och omsorgsprogrammet och specialpedagog. 

Schemalagda lektioner via Zoom eller Adobe 
På Lapplands gymnasium innebär fjärrundervisning att med teknikens hjälp ha lektioner med elever från olika orter. Lektionerna är schemalagda och elever och lärare träffas samtidigt i det virtuella klassrummet via Zoom eller Adobe. 

– Vi arbetar utifrån kombinationen av lektioner, genomgångar och diskussioner i vårt klassrum och sedan har eleverna uppgifter eller uppdrag som de arbetar med och redovisar eller lämnar in eller presenterar på något sätt, säger Susanne.

Vill skapa utbildning av hög kvalitet
Anna-Stina Kero har en lång bakgrund inom hälso- och sjukvården som specialistsjuksköterska. Idag är hon lärare på vård och omsorgsprogrammet i Pajala. 

– Jag ville att fler ungdomar skulle få upp ögonen för det fantastiska yrket och vara med och skapa en utbildning med hög kvalitet, säger Anna-Stina.

– Fördelarna med vår distansundervisning är att kunna nå flera elever, med rätt kompetens hos läraren. Det innebär att eleverna får lärare med högre kompetens inom sitt område, fortsätter hon. 

Verktyg för återkoppling och självtester uppskattas
Digitala läromedel är en förutsättning för fjärrundervisning. På vård- och omsorgsprogrammet använder man Gleerups digitala läromedel.

– Jag uppskattar att enkelt kunna hänvisa eleverna till specifika avsnitt i Gleerups digitala läromedel. Jag visar ofta läromedlet genom att ”dela skärm”, så att alla elever hittar, säger Anna-Stina. 

– Största fördelen med digitala läromedel är att våra elever kan göra individuella inställningar och få texten uppläst. Läraren kan lägga till egna anteckningar och länkar och det finns verktyg för återkoppling till uppgifterna och självtester där eleven kan öva, säger Susanne. 

Smidigt att djuplänka – lättare för eleverna att hitta rätt
Skolan använder flera olika lärplattformar för att samla in och lägga ut uppgifter, länkar eller andra lärresurser. Eleverna kan samarbeta i lärplattformen med kamratbedömningar och forumsdiskussioner. 

– Jag har all planering i Teams och Haldor och tycker det är smidigt att använda djuplänkfunktionen där jag kan länka direkt från det digitala läromedlet till Teams. Så eleverna sedan lättare kommer dit de ska, säger Anna-Stina.

I läromedlet Medicin 1 jobbar de mycket med begreppen och terminologin och använder ”Testa dig Själv” och instuderingsfrågorna. 

– Jag uppskattar också och använder lärarhandledningen som ett stöd i planeringen av vissa lektioner, säger Anna-Stina. 

Högre digital kompetens
– En fördel är att både jag som lärare men också eleverna får en högre digital kompetens. Eftersom jag ibland även spelar in mina lektioner, kan elever som inte varit närvarande ta del av lektionen i efterhand. En annan fördel är hög tillgång till allt material i en kurs, som finns samlat på ett och samma ställe, säger Anna-Stina. 

Att vara närvarande viktigt
Eleverna kan vara lite skeptiska till en början men introduktionen inför fjärrundervisning vill lärarna göra till en positiv upplevelse, där eleverna får med sig många praktiska råd och tips för att få allt att lyckas.

– Jag försöker vara så närvarande, naturlig och spontan som möjligt. Som om alla elever vore i samma rum. En elev från en annan ort sa en gång: ”Det känns som du ser oss, som om du är här!” Det värmde, avslutar Anna-Stina.

Nyfiken på mer? 

Är du intresserad av digital läromedel för kurserna på vård- och omsorgsprogrammet? Gleerups har ett gediget sortiment.

Läs mer om digitala läromedlel för vård- och omsorgsprogrammet

19 Nov 2020