Gästskribenter Ewa Holm och Yvonne Hedman: Hur utvecklar man bäst ett nytt språk?

Det finns många utmaningar med att lära sig ett nytt språk. Hur får man eleverna att känna engagemang och inspiration för ett nytt språk och hitta tillfällen att använda språket i praktiken? Möt författarna Ewa Holm och Yvonne Hedman som delar med sig av tankar bakom läromedlet Nästa steg för svenska som andraspråk.

När man lär sig ett nytt språk, i det här fallet svenska, så gäller det givetvis att använda och tala språket så mycket som möjligt för att komma vidare i sin språkutveckling. För många SVA-elever är möjligheterna att använda svenska i många sammanhang begränsade. Man har kanske inte svenska vänner och umgås ofta med andra andraspråksinlärare av svenska som också kämpar med det nya språket. Då gäller det att eleverna får en möjlighet att bli engagerade och inspirerade av det som undervisas på SVA-lektionerna. Detta för att där få tillräckliga tillfällen att diskutera och utveckla språket - samtidigt som man tillägnar sig kursplanens innehåll.

Rikligt med övningar kring att tala och skriva  
Att tala och Att skriva är två självklara kapitel som vi har gett stort utrymme i Nästa steg, Svenska som andraspråk 2. Här finns rikligt med övningar och material för att kunna arbeta grundligt med dessa viktiga moment. Språklig variation är ett annat intressant område för eleverna att fördjupa sig i. Här får man veta mer om hur svenska språket ständigt förändras och utvecklas. Här presenteras också den rikliga variation av dialekter som finns i Sverige, och eleverna får ta del av våra minoritetsspråk.

Läromedel vi tidigare saknat
Med Nästa steg, Svenska som andraspråk 2 har vi författare strävat efter att skapa ett läromedel som vi själva har saknat. Som SVA-lärare med många års undervisning i bagaget har vi därför skrivit ett läromedel där det äntligen finns rikligt med intresseväckande och engagerande diskussions- och språkövningar. Övningarna ger eleverna möjligheter att tala, skriva och språkträna samtidigt som de lär sig att analysera och reflektera över dåtid och samtid. Dessutom får de via litteraturstudierna i Nästa steg, Svenska som andraspråk 2 en väg in i det nya språket. 

Vi har själva upplevt att många SVA-läromedel låter litteraturstudierna stryka på foten då det anses viktigare att språkträna. 

Kombinerar språkträning och litteratursrudier
Varför inte förena dessa viktiga moment, språkträning och litteraturstudier, med varandra? I Nästa steg, Svenska som andraspråk 2 har vi därför valt att tillsammans med de språkliga övningarna lägga stort fokus på textutdrag. Texter med ett historiskt och samhälleligt perspektiv som följs upp med läsförståelse, ordkunskap och diskussionsfrågor. 

För hur tillägnar man sig bättre ett språks mångfald och får möjligheter att försöka hitta ett sammanhang och en plats i tillvaron, än genom litteraturen? Theodor Kallifatides, en av vårt lands främsta författare och samtidigt mest kända invandrare genom tiderna, närmade sig själv Sverige och svenska språket genom att studera svenskan i Strindbergs verk. 

Och det finns väl knappast en lärare i svenska i vårt avlånga land som inte känner till hur framgångsrika de studierna visade sig vara …

Ewa Holm och Yvonne Hedman

 

Tre anledningar att testa Nästa steg i din undervisning!

Nästa steg, Svenska som andraspråk 2

Nästa steg, Svenska som andraspråk 2 går igenom litteraturhistorien från antiken till arbetarförfattarna. Här finns rejäla kapitel om att tala, att skriva och språklig variation. Tydliga genomgångar, förklaringar av ord i marginalen och mängder av övningar hjälper dina elever att förstå det de läser och greppa det svenska språket. 

Läs mer om Nästa steg, Svenska som andraspråk 2

20 Apr 2021