Ingen elev ska behöva köra fast med Prefix Matematik 1a

Nu finns ett matematikläromedel utvecklat av en speciallärare. Med målsättningen att ingen elev någonsin ska behöva köra fast under sina matematikstudier, har Daniel Nilsson, legitimerad speciallärare inom matematik, utvecklat nya Prefix Matematik 1a.

Daniel är legitimerad speciallärare inom matematik, matematiklärare och nu aktuell som författare till Prefix Matematik 1a. Daniel har även byggt upp en egna hemsida www.dalles-matte.se som många elever har stor nytta av i sina matematikstudier. 

Ingen elev ska behöva köra fast!
2018 tilldelades Daniel Guldäpplets andrapris som delas ut varje år av stiftelsen DIU. En del av det arbete han blivit prisad för har han nu arbetat in i det digitala läromedlet Prefix Matematik 1a

– Mitt mål är att eleverna aldrig ska behöva kör fast på något inom matematiken utan hela tiden kunna få hjälp av det digitala, berättar Daniel.

Alla elever ska kunna hitta en väg för att ta hjälp. Eleverna ska kunna ta hjälp av digitala inspelningar till väldigt mycket, inte enbart teoretiska genomgångar utan även som lösningsförslag till uppgifter och exempeluppgifter som finns i läromedlet.

– Eleverna kan se inspelningarna hur många gånger som helst och behöver inte vänta på din hjälp utan har hela tiden ett sätt att ta sig vidare på egen hand, säger Daniel.  

Innehåll utvecklat utifrån ett speciallärarperspektiv
Daniel har i sitt arbete med läromedlet strävat efter att både få med ett speciallärarperspektiv men också utveckla ett läromedel med tillräckligt utmanande uppgifter för de elever som behöver detta. 

– Som speciallärare vet jag att en del elever önskar mera mängdträning på en och samma sak för att hitta mönster och samband innan man går vidare till nästa moment. Detta finns till många delar i Prefix Matematik 1a, berättar han.

– Det finns också möjlighet till kreativitet då varje område börjar med att eleverna ska få konstruera egna uppgifter utifrån det område man ska jobba med. Här finns det inga gränser utan eleverna ska få använda all sin fantasi för att göra bra uppgifter som sedan läraren kan använda i sin undervisning, säger Daniel.

Frigör dyrbar lärartid
Med Prefix Matematik 1a finns stöd som sparar dig dyrbar tid. 

– Det frigör lärarens tid under lektionerna där lärarens arbete kan riktas till andra saker än att springa runt och hjälpa så många elever som möjligt, fortsätter han.

Prefix Matematik 1a är ett läromedel som ska täcka in det mesta och läraren ska enkelt få en bra inblick i varje elevs tidigare erfarenheter av matematiken. Läraren ska också hela tiden kunna se var varje elev befinner sig och detta görs via att eleverna gör "småtester" efter varje underavsnitt som varje elev ska göra och här ser läraren hela tiden om hela gruppen har förstått det ni jobbat med , säger Daniel.  

Börja kursen med kartläggning och studieteknik
I Prefix Matematik 1a hittar du material som hjälper dig att kartlägga dina elevers kunskaper och erfarenheter av matematiken från grundskolan. 

– Innan dina elever börjar med kursen fyller de i en enkät där de får möjlighet att berätta om sina tidigare erfarenheter om matematiken. Ett utmärkt kartläggningsunderlag för dig, berättar Daniel.  

Det finns även en fördjupad elevintervju att använda som kan ge viktig information om vilka svårigheterna eleven har och hur man kan jobba vidare.

– Dessutom hittar du i Prefix Matematik 1a 13 användbara tips som eleverna kan använda sig av för att förbättra sin studieteknik, säger Daniel.

Uppgifter på rätt nivå
I Prefix Matematik 1a finns uppgifter på olika nivåer. Ofta finns det tre nivåer av uppgifter att välja på.

– Är det någon elev som tycker att det är svårt att lösa uppgifterna kan man använda sig av stödfrågor. Eleven ställer sig frågor för att till slut komma fram till en lösning, så kallad scaffolding. Man kan välja att använda funktionen delad skärm, eleven kan ha stödfrågorna på ena sidan av skärmen och jobba med uppgifterna på andra sidan, berättar Daniel.

– Tycker eleven fortfarande att det är svårt så kan man göra "mängdträning" innan man gör uppgifter på den nivå man befinner sig. Eleven får då träna på strategier för att sedan kunna lösa uppgifterna, fortsätter han.  

– För elever som behöver mer utmanande uppgifter passar nivå 3. I lärarmaterialet finns också större uppgifter att träna på, säger Daniel. 

Löpande tester och prov
Återkommande tester gör det lätt för dig att se var dina elever befinner sig. 

–  Varje avsnitt avslutas med ett mindre test där uppgifterna är på E/D-nivå. Syftet är att du ska se så alla elever har förstått det de jobbat med, säger Daniel. 

–  I slutet på varje område finns det ett större övningsprov att göra för eleverna där alla kunskapsnivåer testas, fortsätter han. 

– I läromedlet finns ett helt område som eleverna kan arbeta med inför det nationella provet. I detta område finns sammanfattningar av hela innehållet i kursen och massor av uppgifter för eleverna att träna på. Uppgifterna är från gamla nationella prov och ger en bra träning för vad dom kan tänkas möta i det nationella provet, avslutar Daniel. 

Nyfiken på nya Prefix Matematik 1a?

Läs mer om Prefix Matematik 1a

Prova gratis i 30 dagar

05 Maj 2021