Källkritiskt arbete i psykologi för gymnasiet  

Hur får vi dagens gymnasieelever som redan är vana internetanvändare att också bli kritiska granskare? De nya skrivningarna i kursplanerna fokuserar på digital kompetens och på att bland annat stärka elevernas källkritiska förmåga. Läraren och författaren i psykologi Iaa Hedin delar med sig av erfarenheter och idéer. 

Rapporten “Skolbarnen och internet” som släpptes precis före jul visar att elever i den svenska gymnasieskolan är flitiga internetanvändare. Hela 98 procent av dem använder internet i sin telefon varje dag. Samtidigt vet vi att det behövs stöttning för att kunna förhålla sig källkritiskt till informationen på nätet. 

Tankar känslor och beteenden
Iaa Hedin är lärare i psykologi, samhällskunskap och religion på Borgarskolan i Malmö. Hon har många års erfarenhet av psykologiämnet och är författare till nya läromedlet Tankar, känslor och beteenden. Läromedlet finns i två delar: den första för Psykologi 1 och den andra för Psykologi 2a och 2b. Bägge delar finns i både tryckt och digital form – vilket ger läraren frihet att välja hur man vill arbeta.  

Hjälp eleverna att bli kritiska granskare
Vad är sant och falskt av det som skrivs på internet? I dag får våra elever nyheter från många olika källor i sina flöden, både traditionella medier och andra. 

– Psykologi är ett vetenskapligt ämne. Det är viktigt att förstå hur fakta och påstådda fakta ska bedömas, säger Iaa.  

För att möta propaganda och ”fake news” i sociala medier är kunskap om källkritik och medier viktigare än någonsin.

– Läroplanen vill att eleverna ska bli kritiska tänkare och i psykologi ska eleverna värdera. I Tankar, känslor och beteenden finns verktygen för eleverna, säger Iaa.  

Ett återkommande avsnitt i läromedlet är Granska kritiskt som hjälper eleverna med just detta. 

Hjälp eleverna att lära effektivt
Anna Tebelius Brolin är en flitig föreläsare bland lärare om psykologin bakom hur vi lär och hittar motivation. Hon beskriver hur hjärnan fungerar för att vi ska lära på ett effektivt sätt. Eleverna måste stanna upp och tänka, koppla till egna erfarenheter och sammanfatta. 

– I Tankar, känslor och beteenden har jag använt mig av detta som en del av upplägget. I varje avsnitt återkommer verktyg som hjälper eleverna, berättar Iaa.  

Kontinuerligt i läromedlet finns avsnitten Fundera på som låter eleverna reflektera kring egna erfarenheter.    

Modern forskning
Sociala medier, mobiltelefoner, migrationspsykologi och miljöpsykologi är exempel på aktuella frågor och områden som är viktiga att belysa i vår tid.

– Aktuell forskning får mycket plats i läromedlet. I varje avsnitt återkommer och betonas de aktuella perspektiven som olika förklaringsmodeller: det biologiska, kognitiva och sociala, säger Iaa. 

Elevernas intresse av att vilja lära
– Läromedlets vetenskapliga innehåll vill skapa tilltro och höga förväntningar på elevernas intresse av att vilja lära, avslutar Iaa. 

Prova gratis
Gleerups digitala läromedel innehåller en rad smarta funktioner som underlättar för både lärare och elever. Välj läromedel och prova gratis i 30 dagar.

Kostnadsfritt cirkulationsexemplar
Är du intresserad av de tryckta läromedlen? Vill du beställa cirkulationsexemplar? Kontakta Gleerups kundservice, info@gleerups.se
 

 

Hitta läromedel för just ditt område


F-klassÅrskurs 1-3 Årskurs 4-6Årskurs 7-9Gy & Vux Högskola
 

Mer läromedel för mindre

Just nu hittar du många rabatterade läromedelspaket för hela grundskolan. 
Fyll på klassrummet med dina favoriter och upptäck alla nyheter inför höstterminen!
Det nya stadsbidraget gäller för alla våra läromedelspaket.

Alla Gleerups läromedel är kvalitetssäkrade

Vikten av kvalitetssäkrade läromedel 

Att stärka tillgången till kvalitativa läromedel i skolan är ett av de enklaste 
sätten att öka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. 
Hos Gleerups hittar du ett brett sortiment av läromedel av hög kvalitet. 

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Nytt statsbidrag för inköp av läromedel

Regeringen har pekat ut läromedel som en av de viktigaste frågorna för skolan just nu, och ambitionen är att alla elever ska få tillgång till bra läromedel genom ett nytt statsbidrag för inköp av läromedel.


Hjälpen är bara ett klick bort

Gleerups support och kundservice hjälper dig mer än gärna!


Läromedelstipset

Gleerups läromedelsutvecklare tipsar om det allra bästa med olika läromedel för just din undervisning.

 

Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även ett brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola. Välkommen att titta runt, och hör gärna av dig om du har några frågor!

 

 

21 Jan 2019