Lyckat teamarbete bakom Gleerups vård och omsorg

Tänk dig att vara en del av teamet bakom ett nytt, spännande läromedelsprojekt. Hur funkar det? Vilken stöttning och uppbackning kan man få som författare? Möt teamet på redaktionen som på kort tid var med och tog fram alla de läromedel som idag utgör Gleerups vård och omsorg. 

– Som författare hos Gleerups står du aldrig ensam, utan har ett helt team runt dig som tillsammans arbetar för att ta din bokidé till ett fulländat läromedel, säger Stina Willquist, läromedelsutvecklare och författare på Gleerups. 

Under 2021 gjordes stora förändringar i vård- och omsorgsutbildningen. Gleerups sortiment anpassades för att passa de nya ämnes- och kursplanerna och många helt nya läromedel togs fram under kort tid. 

Lyckat teamarbete
Stina och kollegorna Malin Arnberg och Mathilda Ekman arbetade intensivt tillsammans med andra redaktörer, författare och andra yrkesgrupper. Tack vare ett starkt teamarbete lyckades de på kort tid att ta fram alla de läromedel som idag utgör Gleerups vård och omsorg. 

– För att få projektet i hamn på kort tid satte vi ihop ett team bestående av fem redaktörer, formgivare och bildredaktörer. Tillsammans med våra författare satte vi upp en form för hur läromedlen skulle se ut, säger Malin. 

Styrkan att dra nytta av varandra
Teamet hade avstämning varje vecka och alla författare fick en egen redaktör knuten till sig och även kontakt med de andra författarna.

– Styrkan med arbetssättet var att vi tillsammans såg till att vi hade en tidsplan vi kunde följa. Vi kunde dra nytta av varandra och allas olika kompetenser och erfarenheter, säger Malin.

– Det var ett gemensamt och effektivt sätt att arbeta på som gjorde det roligt och inspirerande för oss alla, säger Mathilda. 

Nära samarbete mellan författare och redaktör 
Som läromedelsförfattare hos Gleerups har man ett nära samarbete med sin redaktör som har god kunskap kring ämnet, undervisande lärare och elever. 

– Det bästa med att vara författare hos Gleerups är att man får utrymme att utveckla sin kunskap, kompetens och sitt manus i ett gediget och inspirerande samarbete med ett yrkeskunnigt team, säger Stina.

Redaktörens uppgift är att visa hur ett bra upplägg och en bra struktur kan se ut för det aktuella läromedlet. Redaktören bearbetar och förädlar texterna och är ett viktigt bollplank under hela manusprocessen. 

– När manuset är förfinat av författare och redaktör använder vi oss av vårt stora kontaktnätverk av granskare. Våra granskare är undervisande lärare och de granskar innehållet ur ett pedagogiskt perspektiv och kommer med förslag så att manuset blir fulländat, säger Mathilda. 

Nästa steg är att bildredaktören tar fram förslag på bilder för att underlätta för författaren att skapa ett bra läromedel. 

– När bilderna är beslutade tar vår formgivare över och gör ett formgivningsförslag till ett pedagogiskt och lättillgängligt läromedel där text och bild hänger ihop, avslutar Malin.


Vem gör vad? 

 • Redaktör och läromedelsutvecklare har erfarenheter och kunskaper av att arbeta med text och andra komponenter som behövs i ett läromedel. Har även kunskaper om kurserna, utbildningen och målgruppen. Redaktören vägleder med upplägg och struktur för läromedlet, bearbetar och förädlar texterna och är ett viktigt bollplank genom hela manusprocessen.
   
 • Bildredaktör har erfarenhet och kunskaper kring bildsättning och kan göra ett urval av bilder som blir både pedagogiskt och inspirerande. Författarna får lämna synpunkter på bilder som behövs och bildredaktören kommer med förslag, köper in bilder, hanterar rättigheter med mera.
   
 • Formgivare designar läromedlen och gör dem visuellt tilltalande och pedagogiska utifrån strukturen man gemensamt kommit överens om tidigare.
   
 • Digital producent skapar digitala läromedel och får innehållet att passa bra i Gleerups digitala plattform.
   
 • Granskare granskar materialet utifrån sin lärarkompetens.
15 Feb 2023