Många kompetenser krävs för ett nytt läromedel

Hur tar man fram ett nytt läromedel? Hur ser samarbetet ut mellan författare och redaktionen? Det krävs tid, energi och ett tätt samarbete mellan många olika kompetenser i en intensiv och rolig process. Möt Mattias och Alexandra om arbetet som läromedelsutvecklare och bildredaktör.

– Det börjar alltid med en idé. Vi pratar med lärare och granskar ämnesplanen, och kommer fram till hur det nya läromedlet ska vara säger, Mattias Lygård, läromedelsutvecklare, Gleerups.

Förädla en idé till nytta för lärarna
Mattias är utbildad gymnasielärare i svenska och religion och har ett stort intresse för läsning och litteraturhistoria.

– I min roll som läromedelsutvecklare hjälper jag författarna att skapa ett så bra läromedel som möjligt. Det handlar om att förädla en idé och göra något som inspirerar eleverna och är till nytta för lärarna, säger Mattias.

Alexandra Meurling som är bildredaktör på Gleerups har en bred utbildning inom bland annat grafisk design, kommunikation och bilddidaktik och tycker om litteratur, konst och nördkultur.

– Mitt jobb är att utifrån manus och andra underlag ta fram bildförslag, och att tillsammans med läromedelsutvecklare och författare välja bilder. Att säkra bildrättigheter är också en stor del av mitt jobb, säger Alexandra.

 Det bästa med mitt jobb är att få göra mitt allra bästa för att skapa bra och användbara läromedel som passar elever och lärare. Och att hela tiden få lära mig mer. Det är en ynnest.
Mattias

Bara du som syns i min inbox! 
Att ta fram ett nytt läromedel är ett intensivt och roligt arbete och ett tätt samarbete mellan redaktionen och författarna.

– Författarna skriver ett manus och jag som läromedelsutvecklare läser, tillsammans med referenslärare. Vi jobbar fram och tillbaka flera varv innan texten är färdig, säger Mattias. 

– Som en författare sa, mot slutet av ett projekt: “Det är bara du som syns i min inbox!”, fortsätter han.

Kvalitetssäkrar bildmaterialet tekniskt och innehållsmässigt
Till slut skickas alltihop till en formgivare som sätter ihop det och samtidigt byggs också ett digitalt läromedel, med interaktiva övningar, filmklipp med mera. 

– Som bildredaktör samarbetar jag även tätt med både formgivare, illustratörer och våra digitala producenter och ser till att kvalitetssäkra allt bildmaterial både tekniskt och innehållsmässigt, säger Alexandra. 

– Bilderna är extremt viktiga. Därför är det viktigt att ha ett bra samarbete mellan oss läromedelsutvecklare, författare och  bildredaktör. Det handlar om att leta motiv och köpa hem alla bilder som ska vara med, säger Mattias.  
 

Mitt jobb är meningsfullt, viktigt och roligt. Med ny teknik kommer också nya möjligheter och vi utforskar ständigt hur vi bäst kan förmedla kunskap, oavsett om det gäller rörlig informationsgrafik som visar fotosyntesen eller fotografier som illustrerar kung fu-utövande nunnor i Nepal.
Alexandra

Utmaningar i urvalet
Hur väljer man ut vad som ska vara med i läromedlet? Till exempel i litteraturhistoria, vilka författare ska nämnas? Vilka texter ska lyftas? 

– Urvalet är en ständigt pågående diskussion, såväl på redaktionen som med författarna och med lärarna, säger Mattias.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till när ett läromedel ska bildsättas. Vad är bildens funktion? Ska den vara informativ, stämningsskapande eller kanske tankeväckande? 

– Utöver det är det vår målsättning att visa jämställdhet, mångfald, lika representation och icke-stereotyp framställning. Något som vi gärna jobbar med är till exempel att visa alla grupper i samhället i alla typer av sammanhang och inte bara i förväntade kontexter, säger Alexandra.

Vill skapa bra och användbara läromedel
– Det bästa med mitt jobb är att få jobba med text och läsning varje dag. Att få göra mitt allra bästa att skapa bra och användbara läromedel som passar elever och lärare. Och att hela tiden få lära mig mer. Det är en ynnest, avslutar Mattias.

– Jag skriver under på allt som Mattias säger! Jag tycker att mitt jobb är meningsfullt, viktigt och roligt. Med ny teknik kommer också nya möjligheter och vi utforskar ständigt hur vi bäst kan förmedla kunskap, oavsett om det gäller rörlig informationsgrafik som visar hur fotosyntesen fungerar eller fotografier som illustrerar allt från Sametingets kanslibyggnad i Kiruna till kung fu-utövande nunnor i Nepal, avslutar Alexandra.

07 Dec 2022